MUISTUTUS: Kulttuurituottaja YAMK –tutkinto kulttuurisektorin ammattilaisille

ILMOITTAJA: METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU
6.9.2017

Kulttuurituotannon kentän moninaisissa toimintaympäristöissä tarvitaan vahvaa erikoistumista sekä ammattiosaamisen syventämistä. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon tuottamassa asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus ja sovellettavuus, mikä mahdollistaa työskentelyn monenlaisissa kulttuurialan työtehtävissä ja työpaikoissa. YAMK-tutkinnossa painotetaan kulttuurituottajan kykyä johtaa yhteistoiminnallisia kehittämisprosesseja.

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä toimiville suunnattu Kulttuurituottaja YAMK -koulutus järjestetään Helsingissä monimuoto-opetuksena. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suoritusaika on 1,5 vuotta. Lähiopetuspäiviä on 2-3 kuukaudessa.

Koulutuksesta ovat vastanneet yhteistyössä Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) ja Metropolia Ammattikorkeakoulu jo vuodesta 2009. Viime vuosien aikana tutkinnon suorittaneista on muodostunut ainutlaatuinen kulttuurialan asiantuntija- ja kehittämisverkosto.

Hakuaika: 6.9.-20.9.2017

Tutustu koulutuksen sisältöön ja hakuohjeisiin >>