Muistutus: Telepart-apurahahaku Iso-Britanniaan, Irlantiin sekä Beneluxmaihin

ILMOITTAJA: SUOMEN LONTOON INSTITUUTTI
24.10.2017

TelepART edistää uransa alku- ja keskivaiheessa olevien esiintyvien taiteilijoiden kansainvälistymistä.

Verkkopohjainen TelepART-haku on avoin suomalaisille esiintyville taiteilijoille Iso-Britanniaan, Irlantiin ja Beneluxmaihin suuntautuvia matkoja varten. Matkatukea voidaan myöntää tekijöiden kansainvälisiin esiintymistilaisuuksiin musiikin, teatterin, tanssin, sirkuksen sekä esitystaiteen aloilla.

Tavoitteena on reagoida nopeasti ja ketterästi tekijöille tarjoutuviin esiintymismahdollisuuksiin. Edellytyksenä tuen myöntämiselle on järjestäjän ja esiintyjän molemminpuolinen sitoumus, taiteellinen laatu, vähintään kahden toimialueen maan mukanaolo sekä kohtuullinen esiintymispalkkio.

Haku on auki koko vuoden ja päätösten käsittelyaika on korkeintaan kaksi viikkoa.

TelepART-hanke sai alkunsa Suomen Benelux-instituutin toimesta 2016.
Lisäinfoa Benelux-maiden TelepART-hausta löydät täältä: http://www.finncult.be/telepart/?lang=fi

Lisätietoa Ison-Britannian ja Irlannin TelepART-hakemuksesta löydät täältä: http://www.fininst.uk/fi/articles/1660-telepart-apurahan-haku-aukeaa-iso-britanniaan-ja-irlantiin

Hanketta tukevat Suomen Kulttuurirahasto ja opetus- ja kulttuuriministeriö.