Muistutus: Zodiakin tuotantohaku 2018 päättyy 30.9.2016

ILMOITTAJA: ZODIAK – UUDEN TANSSIN KESKUS
21.9.2016

Zodiakin vuoden 2018 tuotantohaku alkaa 1.9.2016 ja päättyy 30.9.2016.

Tuotantoehdotuksia voi tehdä alustavasti myös vuoden 2019 ohjelmistoon.

Tuotantohakulomake vuodelle 2018 löytyy 1.9.2016–30.9.2016 Zodiakin verkkosivuilta: http://www.zodiak.fi/tuotantohaku

Tuotantokategoriat 2018

1) Zodiakin ohjelmistoon haetaan kantaesitysteoksia ja esityskonsepteja. Zodiak toimii valittavan kantaesitysohjelmiston osalta teosten osatuottajana, tuotannoilta edellytetään myös omarahoitusosuutta.

Ohjelmistoa valittaessa kiinnitetään huomiota teosideoiden omaperäisyyteen ja selkeyteen, koreografiseen ajatteluun sekä teosten yleisösuhteeseen ja vaikuttavuuteen. Samoin painotetaan rohkeita, liikkeellisiä ja kehollisia lähestymistapoja nykyesitykseen. Lopullisiin valintoihin vaikuttaa teosehdotusten muodostama taiteellinen kokonaisuus sekä niiden toteutusmahdollisuuksien realistisuus suhteessa Zodiakin tuotantoresursseihin vuonna 2018.

2) Myös kotimaiset uusinta- ja vierailuesitykset huomioidaan.

3) Vuoden 2018 ohjelmistoon haetaan myös Z-free-ehdotuksia. Z-free on paikka taiteellisille kokeiluille ja pohdinnoille, joita avataan myös yleisölle open doors -sessioissa studio-olosuhteissa. Z-free-konseptiin voi myös ehdottaa eri muotoisia keskustelun avauksia ja pienimuotoisia seminaariverstaita. Zodiakin tuotantotuki yhdelle z-free-kokonaisuudelle on n. 30 tuntia studioaikaa sekä pieni rahallinen tukisumma.

4) Teosten lisäksi ehdotukset yleisötyöhön, kursseiksi ja opettajiksi ovat tervetulleita.