Musiikin ja liikunnan yhdistäminen tuo lisää terveyshyötyjä lapsille – väitöstilaisuus 21.5.

ILMOITTAJA: JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
12.5.2021

Pipsa Tuomisen väitöstutkimuksessa (Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta) selvitettiin musiikkiliikuntavideoiden ja musiikkimatolla tapahtuvan liikkumisen vaikutuksia alle kouluikäisten lasten paikallaanoloon ja fyysiseen aktiivisuuteen.

Tulosten mukaan lapset, jotka noudattivat tutkimuksessa annettuja harjoitteluohjeita, vähensivät paikallaanoloaan ja lisäsivät reipasta ja rasittavaa liikkumistaan lähtötilanteeseen verrattuna. Äitien musiikkitausta, esimerkiksi laulaminen, soittaminen tai tanssiminen vaikutti positiivisesti lasten kevyen fyysisen aktiivisuuden määrään. Lisäksi lasten positiiviset kokemukset perheeltä saadusta rohkaisusta lisäsivät itseraportoitua fyysistä aktiivisuutta.

Lue lisää väitöstutkimuksesta täällä >

Väitöskirja ja sen osajulkaisut muodostuvat kahdesta tutkimusaineistosta. Moving Sound on UKK-instituutin hallinnoima, Pirkanmaan alueella vuosina 2014–2016 toteutettu satunnaistettu kontrolloitu tutkimus. Step into Music! on toistomittauksiin perustuva pilottitutkimus, joka toteutettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston musiikin laitoksen kanssa vuosina 2017–2018.

Väitöskirjan tarkastustilaisuus pidetään 21.5.2021 klo 12. Yleisö voi seurata väitöstilaisuutta etäyhteydellä täällä >