OKM: Kulttuurialan yhteisöjen korona-avustukset haettavissa. Deadline 7.4.

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
17.3.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut korona-tukipakettiin kuuluvan valtionavustushaun taide- ja kulttuurialan ammatillisille yhteisöille sekä kulttuuriperintöalan yhteisöille. Tavoitteena on edesauttaa kulttuuritoiminnan jatkumista pandemian jälkeen ja siten ylläpitää työllisyyttä.

Taiteen ja kulttuurin toimialalle suunnattavalla tukipaketilla tuetaan kulttuurin, taiteen ja tapahtuma-alan elpymistä koronapandemiasta. Taiteen ja kulttuurin osalta tukipaketti on yhteensä noin 62 miljoonaa euroa, ja se sisältyy vuoden 2022 ensimmäiseen lisätalousarvioon.

Nyt avatulla haulla opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu tukemaan taide- ja kulttuurialan ammatillisten yhteisöjen sekä kulttuuriperintöalan yhteisöjen toimintaa, jonka harjoittaminen on vaikeutunut tai estynyt koronapandemiasta johtuvien rajoitusten ja suositusten vuoksi ajalla 1.12.2021–28.2.2022. Avustuksia yhteisöille voidaan jakaa yhteensä noin 11 miljoonaa euroa. Avustusten hakuaika päättyy 7.4.2022.

Avustukset myönnetään harkinnanvaraisina yleisavustuksina toimintaan sellaisille koronapandemiasta kärsiville taide- ja kulttuurialojen oikeuskelpoisille yhteisöille, joilla on palkattua henkilöstöä ja joiden toiminta on pääsääntöisesti ammatillista kulttuuritoimintaa. Yhteisöavustusta voivat hakea sellaiset yhdistykset, säätiöt, osakeyhtiöt, osuuskunnat, kommandiittiyhtiöt tai avoimet yhtiöt, joiden toiminta on pääsääntöisesti kulttuuritoimintaa. Avustuksen hakeminen edellyttää Y-tunnusta.

Avustusta voidaan myöntää harkinnanvaraisena yleisavustuksena toimintaan musiikin, näyttämötaiteen, sirkustaiteen, tanssitaiteen, kuvataiteen, kuvitustaiteen, sarjakuvataiteen, valokuvataiteen, arkkitehtuurin, muotoilun, audiovisuaalisen kulttuurin, elokuva- ja mediataiteen, kirjallisuuden ja sanataiteen, lastenkulttuurin sekä muun taide- tai kulttuurialan yhteisöille sekä taide- ja kulttuuritapahtumien (ml. festivaalit) järjestäjille.

Toiminimellä tai yksinyrittäjinä toimivat alan ammattilaiset ovat voineet hakea avustusta Taiteen edistämiskeskuksesta, ja haku on päättynyt 17.2.2022.

Katso hakuilmoitus OKM:n sivuilla ›

Lisätietoja: johtaja Jorma Waldén, p. 0295 330 338