Muistutus: Osallistu verkkoaivoriiheen VOS-uudistuksesta 28.11. mennessä

ILMOITTAJA: OKM
31.10.2019

Opetus- ja kulttuuriministerin nimittämä työryhmä esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi avaa verkkoaivoriihen tukemaan työskentelyään uudistusta koskevissa kysymyksissä. Vuorovaikutteisen verkkoalustan tuottaa työryhmän toimeksiannosta Fountain Park Oy. Verkkoaivoriiheen osallistumalla on mahdollista tuoda esiin näkökulmia työryhmän vaikeimpien kysymysten ratkaisemiseksi.

Verkkoaivoriihen tavoitteena on saada esittävän taiteen kentän ääni mahdollisimman laajasti työryhmän käyttöön ja työn tueksi. Verkkoaivoriiheen on mahdollista osallistua yksittäisenä taiteilijana ja työntekijänä, tai taustaorganisaationsa edustajana (teatteri, orkesteri, sirkus, tuotantoalusta, liitto jne.).

Oheista linkkiä pyydetään levittämään kaikille keskeisille sidosryhmille.

suomenkielinen linkki tässä:
http://www.fountainpark.fi/esittavataide/

ruotsinkielinen tässä:
http://www.fountainpark.fi/utovandekonst/

Verkkoaivoriihen toimintaperiaatteena on fasilitoitu keskustelu, jonka avulla on mahdollista yhteisesti työskennellä alustalle syötettyjen ideoiden jatkokehittämisen ja -jalostamisen eteen. Keskustelun fasilitoinnista vastaavat työryhmän sihteeristö ja Fountain Park.

Verkkoaivoriihen materiaalit ja kysymykset perustuvat vuosien 2017 ja 2018 läpi viedyn taiteen valtionosuusjärjestelmää uudistaneen työryhmän työlle, sekä tämän työryhmän saamalle lausuntopalautteelle. Kyseiset teemat ja aihealueet ovat uuden työryhmän työn kannalta kaikkein keskeisimpiä ratkaistavia kysymyksiä.

Vastaajien on prosessin edetessä mahdollista palata uudelleen verkkoaivoriihen keskusteluun sen kasvaessa ja kehittyessä.

Lisätietoja:
OKM: Esittävän taiteen vos-uudistus:
https://minedu.fi/esittavan-taiteen-vos-uudistus

Tanssin tiedotuskeskuksen artikkeli rahoitusuudistuksesta (20.9.2019):