OKM:n avustushaku: Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille

ILMOITTAJA: OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
15.2.2017

Taiteen ja kulttuurin saatavuuden parantaminen lapsille ja nuorille
Erityisavustus, lastenkulttuuri

Hakuaika päättyy 17-03-2017 16.15

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Iina Berden puh. 0295 3 30069, iina.berden@minedu.fi, kärkihankkeen yhteyspiste: toiminnanjohtaja Saara Vesikansa, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, saara.vesikansa@lastenkulttuuri.fi; puh.050 563 4366

Hallituksen kärkihanketta Parannetaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta toteuttavan valtionavustuksen tarkoituksena on lisätä lasten ja nuorten mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria koulupäivän yhteydessä. Avustuksella tuetaan harrastetuntien järjestämistä koulupäivän yhteydessä koulujen tiloissa tai kouluja lähellä olevissa kulttuuritiloissa sekä lasten ja nuorten omatoimista harrastamista koulujen tiloissa.

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Avustusta voivat hakea kunnat, lastenkulttuurikeskukset, taidelaitokset, museot, kirjastot, perinneyhdistykset sekä muut taide- ja kulttuuritoimijat, joilla on osaamista lasten kanssa työskentelystä. Hakijan tulee olla oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö.

Avustuksen tavoite

Avustuksella lisätään perusopetuksen vuosiluokkien 1-10 oppilaiden tasavertaisia mahdollisuuksia harrastaa taidetta ja kulttuuria harrastetunneilla koulupäivän yhteydessä. Tavoitteena on vahvistaa lasten ja nuorten luovuutta, kulttuurikompetenssia sekä lisätä tietoja ja taitoja taiteesta ja kulttuuriperinnöstä. Tavoitteena on vahvistaa koulun toimintakulttuuria, joka tukee lasten harrastamista ja jossa koulun tilat ovat iltapäivisin (kello 12–16) monipuolisessa koululaisten harrastuskäytössä.

Avustuksilla vähennetään lasten ja nuorten turvattomuutta, yksinäisyyttä ja tekemisen puutetta iltapäivisin koulupäivän jälkeen sekä edistetään maahanmuuttajalasten ja -nuorten kotoutumista. Harrastetunnit täydentävät ja tukevat koulun taide- ja kulttuurikasvatusta sekä laajentavat ja monipuolistavat perusopetuksen oppimisympäristöjä.

http://www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/Avustus_lastenkulttuurin_saatavuuden_parantamiseen.html?lang=fi