Omaishoidon arki – Tutkimustiedosta tanssiksi 9.11. Kauniaisissa

ILMOITTAJA: TANSSITEATTERI ERI
6.11.2018

Omaishoidon arki. Rakkauden voima, arjen sidokset, luopumisen tuska. Ensin se järjestyi tutkimustiedoksi ja väitöskirjaksi. Sitten väitöskirja muuntui tanssielokuvaksi.

Maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen tieteellistaiteellinen kokonaisuus rakentuu väitöskirjaan perustuvasta VTT Ulla Tikkasen  luennosta ja Tiina Lindforsin lyhytelokuvasta.

Esitys ja siihen liittyvä paneelikeskustelu esitetään ensi kertaa perjantaina 9.11.2018 klo 18 Kauniaisten Uudessa Paviljongissa, Läntinen koulupolku 3. 

Tanssiteatterin keinoin toteutettu elokuva kuvaa omaishoitajien tarinan tavalla, joka herättää pohtimaan vanhuutta ja hoivaa uudesta näkökulmasta. Elokuva on syntynyt tieteen ja taiteen vuorovaikutuksessa, mikä avaa uuden näkökulman väitöskirjan luomaan kuvaan omaishoidosta. Rakkauden voima raskaassa arjessa tuo esiin vahvoja emootioita ja luopumisen tuskaa.

Omaishoitajien arkea koskevassa tutkimuksessa havaittiin, että hoivan ruumiillisuus määrittää arkea. Rytmi ja liike, hoivaan osallistuvat ihmiset ja hoivaa tukevat apuvälineet muuttuvat ja muotoutuvat jatkuvasti, kuvaa omaishoidon arjen sidoksista Helsingin yliopistossa väitellyt VTT Ulla Tikkanen.

On tärkeää ymmärtää ihmiselämän suhteita vanhuuden hauraissa vaiheissa. Silloin taide, erityisesti tanssi, antaa aiheeseen tiedettä verevämmän tarttumapinnan, ravistelee ja vetoaa liikkeen ja musiikin voimin tunteisiin, mikä rohkaisee uuteen ajatteluun. Taiteen avulla voidaan puhutella ihmistä tehokkaammin kuin pelkillä sanoilla. Kun suhteiden erityisyys hoivan eri vaiheissa esitetään tanssin keinoin, saadaan katsojan tajunnassa liikkeelle prosessi, joka syventää ymmärrystä ja muuttaa asenteita, toteaa ohjaaja-koreografi Tiina Lindfors.

Esityksen jälkeen pidettävässä paneelikeskustelussa pohditaan, mitä tapahtuu tieteen ja taiteen kohdatessa? Millaista tietoa tanssi tuottaa? Miten tanssi koskettaa? Lisääkö tieteen ja taiteen dialogi yhteiskunnallisen tutkimustiedon vaikuttavuutta?  

Paneelikeskustelijoina ovat arkkiatri Risto Pelkonen, professori Esa Saarinen, varadekaani Ullamaija Seppälä ja ohjaaja-koreografi Tiina Lindfors.

Maksuton tilaisuus on tarkoitettu kaikille asiasta kiinnostuneille, omaishoitajille, ammattilaisille, päättäjille, tutkijoille ja opiskelijoille. Tilaisuus kestää noin 2 tuntia.

Tieteellis-taiteellinen kokonaisuus on osa Tanssiteatteri Erin 30. juhlavuotta 2019. Tanssielokuva on kuvattu Turussa Tanssiteatteri Erin tiloissa Yliopistonkadulla, Turun keskustassa ja Ruissalossa. Hankkeen on rahoittanut Koneen Säätiö.
Tanssielokuvan käsikirjoitus, ohjaus ja koreografia Tiina Lindfors
Kuvaus Risto Hyppönen, rooleissa nähdään Ritva Kattelus, Voitto Soini, Eeva Soini, Lassi Sairela, Laura Alho, Toni Laakkonen ja James McNamara, puvustus Tuula Bergqvist, valaistus Juho Golnick, musiikki Eleni Karaindrou

Väitöskirja Ulla Tikkanen: Omaishoidon arki. Tutkimus hoivan sidoksista. Valtiotieteellisen tiedekunnan julkaisuja 5/2016. Yhteiskuntapolitiikka. Unigrafia, Helsinki.  (http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-1056-5).

https://www.kauniainen.fi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/juhla-_ja_kokoustilat/uusi_paviljonki/ohjelmisto?entryid_14293=2439&seq_14293=