Onko suomalainen taidekenttä monimuotoinen ja tasa-arvoinen? -seminaari 15.1.2019

ILMOITTAJA: ARKADIA-SEURA
13.12.2018

Tiistaina 15. tammikuuta 2019 klo 16.00 – 18.30
Pikkuparlamentti: Arkadiankatu 3, Helsinki

Taiteilijoiden ja kansanedustajien Arkadia-seura järjestää yhteistyössä Globe Art Point ry:n, Kulttuuria kaikille -palvelun ja Cuporen kanssa seminaarin, kuuluuko kulttuuri kaikille. Tavoitteena on herättää keskustelua niin kulttuuripalveluista kuin taiteentekemisen edellytyksistä maahanmuuttajille/vammaisille.

Kulttuuria kaikille, Cupore ja Globe Art Point ovat seuranneet, kuinka vuodesta 2014 voimassa ollut yhdenvertaisuuslaki toteutuu kulttuurilaitoksissa. Suomessa asuu n. 1500 maahanmuuttajataustaista taiteilijaa ja sen lisäksi vammaistaiteilijat. Kulttuurilaitoksissa maahanmuuttajataiteilijoiden läsnäolo on pieni. Suomessa kulttuuritarjonta on suunnattu lähes kokonaan suomalaisille tai suomenruotsalaisille.

Integroimisesta puhutaan usein talouden näkökulmasta ja kulttuurinen mukaan pääseminen unohtuu. Monikulttuuriset kulttuurikeskukset auttavat yläpitämään omaa kulttuuriperintöä, mutta edistävätkö ne integroitumista yhteiskuntaan.

Eduskunnan turvakäytäntöjen vuoksi välttämätön ennakkoilmoittautuminen linkkiin https://www.lyyti.in/Onko_suomalainen_taidekentta_monimuotoinen_avoin_ja_tasaarvoinen_1171

Lisätietoja: https://www.facebook.com/events/583022645475558/