Open Call Hangö Teaterträff 2019

ILMOITTAJA: HANGÖ TEATERTRÄFF
29.5.2018

Ansök senast 21.10.2018
Hangö Teaterträff söker produktioner och föreställningskoncept för festivalen 6-9.6.2019.

Genom en Open Call vill Hangö Teaterträff uppmuntra speciellt yngre, fria scenkonstnärer och arbetsgrupper att skapa nya verk som utmanar och breddar teaterbegreppet och den finlandssvenska scenkonsten. På basen av ansökningarna väljer Hangö Teaterträffs styrelse ut 1-3 verk att uppföras på Hangö Teaterträff 2019 och som också ska kunna presenteras på andra ställen.

Slutgiltig ansökningsdeadline är 21.10.2018. Ansökningar som skickas in före 10.9.2018 kan be om feedback på sin ansökan/projektidé.

Hangö Teaterträff erbjuder:

Föreställningsgage*. Summan på gaget beror på arbetsgruppens storlek och antalet föreställningar.
Teknisk hjälp i anknytning till föreställningarna
Handledning kring produktion och hjälp att förlänga spelperioden med andra samarbetsparter.
Tillgång till en mentor / outside eye som väljs i samråd mellan arbetsgruppen, HTTs ledning och Tinfo.
Boendekostnader och dagtraktamenten för max 4 personer för föreställningsdagar + 1 bygg-/repetitionsdag samt resekostnader inom Finland.
Ansökningskriterier:

Endast professionella arbetsgrupper. Kan gärna vara tvärkonstnärliga och flerspråkiga.
Verket ska endera vara ett uruppförande eller ha haft premiär inom det närmaste året.
Verket ska ha en nyskapande hållning.
Ansökningarna ska innehålla:

Beskrivning av arbetsgruppen
Tematisk beskrivning av föreställningen / föreställningskonceptet
Produktionsplan och preliminär teknisk rider.
Produktionsbudget och finansieringsplan
Kontaktinformation
*Hangö Teaterträff inväntar finansieringsbesked om att kunna ingå samproduktionsavtal med utvalda produktioner. Storleken på gaget och möjligheten till ytterligare produktionsstöd bekräftas under sommaren.

För mer information:
https://www.hangoteatertraff.org/blog/open-call-hang%C3%B6-teatertr%C3%A4ff-2019

Jonas Welander
welanderj[at]gmail.com