OSALLISTU JA VAIKUTA! Taidealan jälleenrakennusohjelman kysely // Survey for the Art Sector Reconstruction Programme / dl 23.1.

ILMOITTAJA: TAIDEALAN JÄLLEENRAKENNUSOHJELMA
17.1.2022

Taidealan jälleenrakennusohjelman kysely

Millä toimenpiteillä sinä parantaisit taiteen vapaan kentän taloudellista, sosiaalista, kulttuurista tai ekologista kestävyyttä? Tervetuloa vastaamaan Taidealan jälleenrakennusohjelmaa koskevaan kyselyyn!

Taidealan jälleenrakennusohjelma on Taideyliopiston käynnistämä hanke, joka tukee taidealan rakenteellista uudistumista sekä työllisyyden ja vaikuttavuuden kasvua osaamisen kehittämisen, tutkimuksen ja kokeilutoiminnan kautta. Jälleenrakennusohjelman ensimmäisessä vaiheessa tehdään taidealan tulevaisuutta tarkasteleva selvitys, johon myös tämä kysely liittyy. Selvitystyö tuottaa opetus- ja kulttuuriministeriön käyttöön tietoa taidekentän tulevaisuuden vaatimista kyvykkyyksistä, osaamisesta ja kestävistä toimintamalleista.

Kyselyssä pyydämme ehdotuksia taiteen vapaan kentän (taloudellisen, ekologisen, kulttuurisen ja sosiaalisen) kestävyyden parantamiseksi sekä arvioimaan sitä, miten ehdotettu toimenpide tukee selvityksessä luonnosteltuja muutospolkuja.

Toivomme kyselyyn vastauksia laajasti taiteen ja kulttuurin vapaan kentän ammattimaisilta toimijoilta. Vastausaikaa on sunnuntaihin 23.1. klo 23:59 saakka. Kiitos jo etukäteen ajastasi!

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/Taidealan-jalleenrakennusohjelma 

 

***

 

Survey for the Art Sector Reconstruction Programme

What kind of action would you take to improve the economic, social, cultural or ecological sustainability of the independent art and cultural sector? Welcome to anser the survey of the Art sector reconstruction programme!

The Art sector reconstruction programme is a project launched by the University of the Arts Helsinki. The aim of the programme is to support reform of the field and employment and impact growth. In the first phase of the programme, Uniarts will produce a report that will generate understanding about the capabilities, skills and sustainable operating models needed in the future. The report will be published in February 2022 and its purpose is to support the cultural reconstruction work of the Ministry of Education and Culture.

The results of the survey will support the final report. We will ask for you suggestions to improve the (economic, ecological, cultural and social)  sustainability of the independent art and cultural sector and to evaluate how your suggestion will support the development paths that our research suggests.

We hope to receive answers from a wide variety of professional actors in the independent art and cultural sector. The survey will be open until Sunday 23 January. Thank you in advance for taking the time to answer the survey!

Link to the survey: https://q.surveypal.com/Taidealan-jalleenrakennusohjelma