Osallistu tutkimukseen tanssin ammattilaisten tekemästä tulottomasta työstä / pro gradu

ILMOITTAJA: ANNA KOSKELA
7.2.2022

Suomalaisen tanssin vapaan kentän ammattilaisten tekemä tuloton työ kymmenien miljoonien vuotuinen lahja yhteiskunnalle

Etsin osallistujia pro gradu-tutkimukseeni. Tutkimus toteutuu osana opintojani Taiteen asiantuntijuuden maisteriohjelmassa, Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa. Tutkimukseni käsittelee suomalaisen tanssin vapaalla kentällä tehtävää tulotonta työtä tai työhön rinnastuvaa toimintaa, kuten esim. rahoitushakemusten kirjoittaminen, osallistuminen alan kehittämishankkeisiin tai ammattitaidon ja työkunnon ylläpito.

Tutkimukseen voi osallistua kuka tahansa tanssin vapaalla kentällä työskentelevä ja tanssitaiteilijaksi identifioituva henkilö, jonka työnkuvaan kuuluu tulotonta työtä; esim. rahoitushakemusten kirjoittamista, suunnittelutyötä, tuotannollista ja hallinnollista työtä.

Tutkimukseen osallistuminen ei ole sidottu maantieteelliseen sijaintiin, ikään tai työuran pituuteen, tanssilajiin tai koulutustaustaan. Tutkimukseen osallistujalla tulee olla osallistumiseen riittävä suomen kielen taito.

Tutkimusaineisto kerätään työaikakirjanpitoa muistuttavalla työpäiväkirjalla aikavälillä toukokuu – lokakuu 2022. Aikaväli on valikoitunut, jotta työkuorman kausivaihtelu voi tulla huomioiduksi.

Tutkimusaineisto käsitellään luottamuksellisesti. Tutkimukseen osallistuja voi perua osallistumisensa missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Mikäli osallistuja päättää vetäytyä tutkimuksesta, on hänellä oikeus päättää saako hänen siihen asti tuottamaansa aineistoa käyttää tutkimuksessa.

KAKSI INFOTILAISUUTTA

Järjestän kaksi infotilaisuutta koskien tutkimuksen lähtökohtia sekä toteuttamista. Tilaisuudet toteutetaan verkossa Teams-sovelluksessa perjantaina 18.3.2022 klo 10-11.30 ja klo 18-19.30. Tilaisuudessa on vähintään 30 min. aikaa kysymyksille. Kyselyosuus sijoittuu tilaisuuden loppuun. Infotilaisuuteen osallistuminen ei velvoita osallistumaan tutkimukseen.

Infotilaisuuteen osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Ilmoittaudu lähettämällä sähköpostia osoitteeseen akoskel3@ulapland.fi su 13.3.2022 klo 22 mennessä. Kirjoita viestin otsikkokenttään ”gradu, oma nimi”. Viestistä tulee käydä ilmi, kumpaan infotilaisuuteen ilmoittaudut. Saat kutsun valitsemaasi infotilaisuuteen ma 14.3.2022. Kaikille ilmoittautuneille lähetetään linkki tutkimussuunnitelmaani ma 14.3.2022. Tutkimussuunnitelmaan perehtyminen on täysin vapaaehtoista.

Mikäli olet kiinnostunut osallistumaan tutkimukseen mutta et pääse seuraamaan infotilaisuutta voit pyytää tallennetta tilaisuudesta lähettämällä sähköpostia edellä mainittuun osoitteeseen. Kirjoita viestin otsikkokenttään ”gradu, tallenne, oma nimi”. Saat tallenteen katsottavaksi viikolla 13/2022.

Työhöni tanssitaiteilijana voi tutustua osoitteessa www.annakoskela.com

Hyviä päiviä!

Terveisin, Anna Koskela