Pariisin taiteilijakaupungin säätiön ateljeeasuntohaku

ILMOITTAJA: PARIISIN TAITEILIJAKAUPUNGIN SÄÄTIÖ
28.2.2017

Pariisin taiteilijakaupungin säätiö julistaa kuva-, sävel- ja tanssitaiteilijoiden, muotoilijoiden sekä arkkitehtien haettavaksi yhdeksän ateljeeasuntoa Pariisin taiteilijakeskuksessa, Cité Internationale des Arts’issa, välille syyskuu 2017 – elokuu 2018. Etusijalla ovat nuoret hakijat, joilla on Pariisiin liittyvä projekti.

Ateljeen kuukauden vuokra yhdeltä henkilöltä on 445–597€, ja se määräytyy työskentelyjakson pituuden ja ateljeen koon mukaan. Vierailun alkuun ja loppuun sisältyy siivouspäiviä, jolloin ateljeet eivät ole käytettävissä ja ko. kuukaudet ovat kalenterikuukautta lyhyempiä. Ateljeet ovat 35/40 m² tai 25 m² studioita.

Tarkemmat tiedot vuokrista: http://www.citedesarts.fi. Vuokra ja muut maksut tarkistetaan aina tammikuussa.

Stipendiaatti vastaa itse maksuista koko siltä ajalta, joksi ateljee on myönnetty hänen käyttöönsä. Lyhin yhtäjaksoinen oleskelu Citéssä on 1 kk, pisin vuosi (yleensä 3-6 kk).

Lisätietoa Citéstä sekä sähköinen hakulomake säätiön sivuilta www.citedesarts.fi.

Tiedustelut: sera.syvanen@kipinaproductions.fi tai 040 707 3700 (arkisin klo 12-15).

Sähköinen hakulomake on lähetettävä 31.3.2017 klo 16.00 mennessä. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

——–
Stiftelsen för konstnärsstaden i Paris

lediganslår nio ateljélägenheter i konstnärsstaden i Paris, Cité Internationale des Arts, att sökas av bild-, ton- och danskonstnärer samt designer och arkitekter för tiden september 2017 – augusti 2018. Unga konstnärer med projekt som anknyter till Paris har företräde.

Hyran för en ateljé är 445–597€ i månaden för en person, beroende på arbetsperiod och ateljéns storlek. Vistelsen inleds och avslutas med städdagar, då ateljéerna inte står till förfogande och ifrågavarande månader är kortare än kalendermånaderna. Ateljérna är 35/40 m² eller 25 m² stora ettor. För mer information om hyror se www.citedesarts.fi. Hyran och övriga avgifter justeras årligen i januari.

Stipendiaten svarar själv för hyran under hela den tid ateljén står till hans förfogande. Vistelsetiden i Cité är minst en månad och högst ett år (vanligen 3-6 månader).

För information samt elektronisk ansökningsblankett se www.citedesarts.fi.

Förfrågningar: sera.syvanen@kipinaproductions.fi, tfn 040 707 3700 (vardagar kl. 12-15).

Ansökningarna skall vara mottagaren tillhanda senast 31 mars 2017 kl. 16.00. Försenade ansökningar behandlas inte.