Pohjanmaan tanssin aluekeskus hakee toiminnanjohtajaa / Regionala danscentret i Österbotten söker en verksamhetsledare – DL 3.5.

ILMOITTAJA: POHJANMAAN TANSSIN ALUEKESKUS
19.4.2022

Vuonna 2010 perustettu Pohjanmaan tanssin aluekeskus on osa maanlaajuista tanssin aluekeskusverkostoa. Toiminta ulottuu kolmen maakunnan alueelle; Pohjanmaalle sekä  Etelä- ja Keski-Pohjanmaalle ja toimisto sijaitsee Vaasassa. Toiminta on kaksikielistä.  Pohjanmaan tanssin aluekeskusta hallinnoi Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf.

Pohjanmaan tanssin aluekeskus on virkeä, monipuolinen ja kasvava tanssin alueellinen asiantuntijaorganisaatio, joka mahdollistaa ja kehittää tanssitaiteilijoiden työllistymistä ja työskentelymahdollisuuksia alueella sekä edistää tanssin näkyvyyttä ja tasapuolista saatavuutta kaikille. Aluekeskus toteuttaa erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä hankkeita, järjestää esitystoimintaa ja taidealan tapahtumia sekä toimii alueen tanssin ammattilaisten tukijana. Se tekee tiivistä yhteistyötä alueen tanssitaiteilijoiden ja -ryhmien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat  alueen liitot, kaupungit, kulttuuri-instituutiot, kuten teatterit, museot, kulttuuritalot sekä oppilaitokset. Yhteistyötä toteutetaan ja kehitetään myös Pohjoismaisten tanssitaiteilijoiden, -ryhmien ja -organisaatioiden kanssa. Lisätietoa: www.pohjanmaantanssi.fi

Nykyisen toiminnanjohtajan siirtyessä uusiin tehtäviin etsimme uutta toiminnanjohtajaa. Aluekeskuksessa työskentelee myös tuottaja.

Etsimme sinua jolla on:

 • kokemusta kolmannen sektorin hallinnoinnista ja rahoituksesta
 • kehittämisorientoitunut ja itsenäinen työote
 • intoa kehittää uutta ja kokemusta koordinoida isojakin kokonaisuuksia
 • tanssi- tai kulttuurialan tuntemusta
 • soveltuva kulttuurialan koulutus tai kokemus

Kielitaitovaatimukset on suomen tai ruotsin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Toisen kotimaisen kielen työvalmius katsotaan eduksi.

Tarjoamme sinulle:

 • itsenäisen ja mielenkiintoisen työn
 • monipuolisen ja inspiroivan työnkuvan
 • laajan ja aktiivisen toimija- ja yhteistyöverkoston
 • innostuneen työyhteisön!

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi ja  CV palkkatoiveen kera viimeistään 3.5. klo 16:00 mennessä osoitteeseen annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi

Sovimme haastatteluja heti kun vastaanotamme hakemuksia.

Tehtävästä antaa lisätietoja nykyinen toiminnanjohtaja Annika Sillander ma-to klo 10-12 annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi, p. 045-136437

Työpaikan osoite: Hietasaarenkatu 6, 65100 Vaasa
Työaika ja kesto: vakituinen 100 % työsuhde
Työ alkaa: elo-syyskuussa sopimuksen mukaan
Haku päättyy: tiistaina 3.5. klo 16:00 

– – – – – –

Regionala danscentret i Österbotten grundades år 2010 och är en del av det landsomfattande danscentranätverket. Verksamheten sträcker sig över tre landskap, Österbotten samt Södra och Mellersta Österbotten och kontoret ligger i Vasa. Verksamheten är tvåspråkigt. Regionala danscentret i Österbotten administreras av Pohjanmaan tanssi ry, Dans i Österbotten rf.

Regionala danscentret är en livlig, mångsidig och en växande sakkunnig inom dans i regionen, som möjliggör och utvecklar danskonstnärers sysselsättning och arbetsmöjligheter i regionen och främjar dansens synlighet och jämlika tillgänglighet för alla. Danscentret medverkar i olika nationella och internationella projekt, anordnar föreställningsverksamhet och evenemang inom konstfältet samt fungerar som en regional förmedlarorganisation och informationscenter för dans.Regionala danscentret i Österbotten samarbetar aktivt med danskonstnärer och -grupper i regionen, med regionens förbund och städer, samt med regionens kulturinstitutioner såsom teatrar, muséer, kulturhus och läroanstalter. Danscentret förverkligar och utvecklar också samarbete med Nordiska danskonstnärer, -grupper och -organisationer. Tilläggsinformation:  www.pohjanmaantanssi.fi

När vår nuvarande verksamhetsledare övergår till andra uppgifter söker vi en ny verksamhetsledare. En producent arbetar också vid danscentret.

Vi letar efter dig som har:

 • erfarenhet av administration och finansiering av tredje sektorn
 • utvecklingsorienterat och självständigt arbetssätt
 • ett intresse att utveckla det nya, och färdigheter att koordinera även stora helheter
 • kännedom av dans- eller kulturfältet
 • en lämplig utbildning eller erfarenhet inom kulturfältet

Språkkunskapskrav är goda kunskaper i finska eller svenska i tal och skrift. Arbetsberedskap i det andra inhemska språket anses som en merit

Vi erbjuder dig:

 • ett självständigt och intressant arbete
 • en mångsidig och inspirerande arbetsbild
 • ett omfattande och aktivt nätverk av aktörer och samarbetspartners
 • laajan ja aktiivisen toimija- ja yhteistyöverkoston
 • en entusiastisk arbetsgemenskap!

Skicka din CV och ansökan innehållande löneanspråk senast 3.5.  kl. 16:00 till annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi

Vi arrangerar intervjuer genast när vi mottar ansökningar.

Tilläggsinformation ges av den nuvarande verksamhetsledaren Annika Sillander, annika.sillander@pohjanmaantanssi.fi, tlf. 045-1364372, må-to kl. 10-12

Arbetsplatsens adress: Sandögatan 6, 65100 Vasa
Anställningstid: fast heltids (100 % ) anställning
Anställningen börjar: i augusti eller september, enligt överenskommelse
Ansökningstid: fram till tisdagen den 3.5. kl. 16:00