Rahoitusta taiteilijoita ja muita kulttuurialan ammattilaisia vastaanottaville tahoille: I-Portunus Houses haku auki. Deadlinet 30.6. ja 3.10.

ILMOITTAJA: LUOVA EUROOPPA / OPETUSHALLITUS
16.6.2021

I-Portunus Houses on jatkoa jo aiemmin toteutetuille pilottihankkeille, joista on myönnetty rahoitusta taiteilijoille ja kulttuurialan ammattilaisille liikkuvuuteen Euroopassa. Nyt i-Portunus -rahoitusta voivat ensimmäistä kertaa hakea vastaanottavat tahot.

Paikallisina vastaanottavina tahoina voivat toimia sekä organisaatiot että yksityishenkilöt EU:n Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvissa maissa ja Iso-Britanniassa.

Hakuajat päättyvät kesäkuussa ja lokakuussa – tarkoitus tukea ainakin yhtä hakemusta Suomesta

I-Portunus Houses järjestää vuonna 2021 kaksi samansisältöistä hakukierrosta:

  • ensimmäinen hakukierros järjestetään 21.5.-30.6. (tulokset julkaistaan 2.8.2021 ja matkustusaika on 30.8.2021-31.5.2022)
  • toinen hakukierros järjestetään 23.8.-3.10. (tulokset julkaistaan 1.12.2021 ja matkustusaika on 1.12.2021-31.5.2022).

Vastaanottavat tahot voivat hakea rahoitusta 2-5 taiteilijan tai muun kulttuurialan ammattilaisen kutsumiseksi Suomeen.

Hakijoita voivat olla esimerkiksi residenssikeskukset, mutta myös yksittäinen taiteilija tai muu alan ammattilainen voi hakea rahoitusta kutsuakseen yhteisen taiteellisen projektin tiimin jäseniä Suomeen.

Matkan tarkoituksena on oltava yhteinen tuotanto, yhteyksien muodostaminen, ammatillinen kehittyminen tai taustatutkimus. Toteuttamistapa voi olla fyysisen matkustamisen sijaan myös virtuaalisen ja fyysisen yhdistelmä. Täysin virtuaalisena toteutuvaan liikkuvuuteen rahoitusta ei voi hakea.

Koska tavoitteena on laajasti testata vastaanottaville tahoille myönnettävää liikkuvuustukea, jokaisesta Luova Eurooppa -ohjelmaan osallistuvasta maasta ja Iso-Britanniasta pyritään rahoittamaan vähintään yksi liikkuvuushanke. Pilotin kokonaisbudjetti on 500 000 €.

Lisätietoa ja linkki hakuohjeisiin Suomen Luova Eurooppa (opetushallitus) -sivuilla ›