Rutimokollektiivi etsii koreografia seuraavaan kokoillan teokseensa! Rutimo Collective is looking for a choreographer for their next piece!

ILMOITTAJA: RUTIMO COLLECTIVE
9.6.2020

Kollektiiviin kuuluu neljä pitkän linjan katutanssin ammattilaista: Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula ja Huong Hoang. Kollektiivin tavoite on taiteellinen työskentely itsessään sekä Hip Hop -tanssin, ja mahdollisesti muiden katu- ja klubitanssilajien, näkyvyyden lisääminen esitystaiteen kentällä.

Kollektiivin esikoisteos “Peaches” (2020) sai tukea Helsingin kaupungilta ja kaikki neljä näytöstä myytiin loppuun. Teoksessa käsiteltiin esiintyjien omakohtaisia kokemuksia Hip Hop -kulttuurin esineellistävyydestä. Tämä ja monet muut Hip Hop -feministiset teemat jäivät teoksen työstämisprosessin myötä elämään kollektiivin keskusteluissa ja toiveena olisi jatkaa aihepiirin parissa työskentelyä.

Etsimme koreografia, joka voisi olla kiinnostunut työstämään teosta tämän aihepiirin pohjalta. Hakijalta toivomme ammattitaitoa, kokemusta produktioiden ja teosten koreografioinnista sekä avointa asennetta. Eduksi katsomme hakijan omakohtaisen kiinnostuksen ja/tai tietämyksen Hip Hop -tanssista, -kulttuurista sekä feminismistä.

Toistaiseksi teoksen toteuttamiselle ei ole rahoitusta, mutta sitä aiotaan hakea. Suunnitelmissa on päästä työstämään ja esittämään teosta vuonna 2021 ja valmisteleva työ alkaisi jo vuoden 2020 aikana. Jo ennen teoksen työstämisen aloittamista, toivomme koreografin osallistuvan ideointiin rahoituksen hakemista varten.

Lisää tietoa kollektiivista ja “Peaches” -teoksesta löytyy Rutimo kollektiivin instagram-tililtä @rutimocollective. Lisäksi vastaamme sähköpostitse tehtäviin tiedusteluihin.

Hakuaika päättyy 30.6.2020.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus ja ansioluettelo osoitteeseen rutimocollective@gmail.com. Voit liittää hakemukseen mukaan videoitua liikemateriaalia aiemmista teoksistasi tai idea-aihioita, joita haluaisit lähteä työstämään kollektiivin kanssa.

IN ENGLISH:

The collective has four members: Hanna Kortelainen, Sini Tuominen, Lilli Huttula and Huong Hoang, all of whom are seasoned street dance professionals. The collective’s aim is artistic work itself and increasing visibility for Hip Hop dance and other street and club dances on the field of performing arts.

The collective’s debut, “Peaches” (2020) was funded by the City of Helsinki and all four shows were sold out. The piece aimed to subjectively through Hip Hop dance, explore the experiences of objectification in Hip Hop-culture. This and many other topics on Hip Hop-feminism, emerged along the process of our debut. Therefore our wish is to continue to explore these topics in our upcoming projects/pieces.

We are looking for a choreographer that would be interested in making a piece based on the topics in question. Perceptiveness, expertise, and experience of choreography work in productions, is appreciated. Additionally the applicants personal interest and/or knowledge in Hip Hop-dance,-culture and feminism, are seen as a merit.

We intend to apply for fundings but there is none for the time being. The plan is to begin with the piece and perform it in 2021, with the preliminary work done during 2020. It would be desirable that the choreographer could also take part in brainstorming on the upcoming funding applications.

More information about the collective and ‘’Peaches’’ is available on Rutimo collective’s instagram profile @rutimocollective. We are also happy to answer further questions per email.

The deadline for the application is 30.6.2020.
Please send an open application and CV to the following email address rutimocollective@gmail.com. Additionally if wanted, also include footage from earlier works or ideas/visions for the piece in question.