Savonia-ammattikorkeakoulun Taidepedagogiikan YAMK-koulutus nyt haussa

ILMOITTAJA: SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU
5.3.2018

Savonia-ammattikoulun tanssinopettajille ja musiikkipedagogeille suunnattu Taidepedagogiikan ylempi AMK-tutkinto antaa valmiudet toimia monialaisissa yhteisöissä laaja-alaisena pedagogina sekä johtamis- ja kehittämistehtävissä.

60 opintopisteen koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, jotka on mahdollista suorittaa työn ohessa.

Haku Taidepedagogin ylempään AMK-tutkintoon on kevään 2018 yhteishaun yhteydessä 14.-28.3-2018.

Koulutukseen voi hakea, mikäli on suorittanut tanssin tai musiikin korkeakoulututkinnon sekä 60 opintopisteen laajuiset pedagogiset opinnot. Lisäksi hakijalla tulee olla vähintään kolme vuotta (36 kk) musiikin tai tanssin alan työkokemusta korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeiseltä ajalta.

Lue tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja koulutuksesta www.savonia.fi/hakijalle