Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto etsii tanssin tuntiopettajaa lukuvuodeksi 2021-2022.

ILMOITTAJA: SAVONLINNAN MUSIIKKI- JA TANSSIOPISTO
9.8.2021

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto on Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä vireä taideoppilaitos, jossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta tanssissa ja musiikissa.

Opisto järjestää tanssinopetusta Savonlinnan kaupungissa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Sulkavalla. Tanssinopetuksen lajeina ovat baletti, nykytanssi, jazztanssi ja katutanssi. Opiston tanssinopetuksessa on tällä hetkellä n. 350 oppilasta. Oppilaitoksen opetuskieli on suomi.

Hakijalla tulee olla valmiudet työskennellä varhaisiän tanssinopetuksesta perusopetuksen edistyneimpien oppilaiden opetukseen saakka. Opetustyön ohessa opettajilla on mahdollisuus osallistua työyhteisöä ja opiston toimintaa kehittävään työhön. Oman auton käyttömahdollisuus on tarpeen, koska opetusta on myös sivutoimipaikoissa. Tehtävän palkkauksessa ja muissa työehdoissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Vapaamuotoiset hakemukset, kelpoisuuden osoittavine todistuksineen ja ansioluetteloineen, pyydetään toimittamaan 20.8.2021 mennessä rehtori Kari Kropsulle osoitteeseen: kari.kropsu@slmo.fi.  Kelpoisten hakijoiden puuttuessa myös kelpoisuutta vailla olevat hakijat huomioidaan.

Tehtävä täytetään mahdollisimman pian hakuajan jälkeen.

Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote (L504/2002). Hakijat voidaan kutsua haastatteluun ja opetusnäytteeseen.

Tehtävässä on 4 kk:n koeaika.

Tiedustelut: Rehtori Kari Kropsu, kari.kropsu@slmo.fi, p. 0440518257

Opiston kotisivut: slmo.fi