Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto etsii tanssinopettajaa päätoimisen tuntiopettajan työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen

ILMOITTAJA: SAVONLINNAN MUSIIKKI- JA TANSSIOPISTO
17.2.2020

Savonlinnan musiikki- ja tanssiopisto on Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n ylläpitämä vireä taideoppilaitos, jossa annetaan taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta tanssissa ja musiikissa. Opisto järjestää tanssinopetusta Savonlinnan kaupungissa sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi
Enonkoskella, Kerimäellä, Punkaharjulla ja Sulkavalla.
Tanssinopetuksen lajeina ovat baletti, nykytanssi,jazztanssi ja katutanssi. Opiston tanssinopetuksessa on tällä hetkellä n. 350 oppilasta. Oppilaitoksen opetuskieli on suomi. Lisää tietoja Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistosta slmo.fi

Hakijalla tulee olla valmiudet työskennellä varhaisiän tanssinopetuksesta perusopetuksen edistyneimpien oppilaiden opetukseen saakka. Opetustyön ohessa opettajilla on mahdollisuus osallistua työyhteisöä ja opiston toimintaa kehittävään työhön. Oman auton käyttömahdollisuus on tarpeen, koska opetusta on myös sivutoimipaikoissa. Tehtävän palkkauksessa ja muissa työehdoissa noudatetaan yksityisen opetusalan työehtosopimusta.

Vapaamuotoiset hakemukset, kelpoisuuden osoittavine todistuksineen ja ansioluetteloineen, pyydetään toimittamaan 15.3.2020 mennessä rehtori Kari Kropsulle osoitteeseen: kari.kropsu@slmo.fi.
Tehtävään valitun on ennen työsuhteen alkamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus sekä rikosrekisteriote (L504/2002). Hakijat voidaan kutsua haastatteluun ja opetusnäytteeseen.  Tehtävässä on 6 kk:n koeaika.

Tiedustelut:
Apulaisrehtori Arto Häyrynen, arto.hayrynen@slmo.fi, p. 050 552 8481