SEMINAARI | Building Bridges: The Concrete Action for Interculturalism and Inclusion in Finnish Theatre

ILMOITTAJA: NEW THEATRE HELSINKI
19.10.2021

(In English below)

Paikka: Taiteen edistämiskeskus, Hakaniemenranta 6 / etäyhteys
Aika: perjantai 15.10.2021 klo 10.00-15.30

​Seminaarissa Building bridges: the concrete action for interculturalism and inclusion in Finnish theatre käydään keskustelua siitä, miten interkulttuurisuutta ja inkluusiota voidaan edistää jo olemassa olevien teattereiden toiminnassa, rahoittajien taholta sekä alan portinvartijoiden aloitteesta.

Seminaarin aamupäivän ohjelma tuo yhteen esittävän taiteen alan ammattilaisia keskustelemaan siitä, miten suomalaisissa teattereissa edistetään vuoropuhelua ja toimintakulttuuria, jotta ne ottaisivat huomioon nykyisen teatterikentän ulkopuolella olevat  taiteilijat, toimijat ja yleisöt.

Building Bridges- seminaarin toisessa osassa tarkastellaan alan rakenteita ja keskustellaan siitä, mitä työkaluja ja toimia tarvitaan uuden kulttuurienvälisen teatteritalon luomiseen ja toiminnan vakiinnuttamiseen.  Seminaari koostuu puheenvuoroista ja pyöreän pöydän keskusteluista.

ILMOITTAUDU 12.10. mennessä TÄSSÄ👈🏿 
Seminaari on maksuton.

Kielet: ensimmäinen osa suomeksi, toinen osa englanniksi.

LISÄTIETOA ohjelmasta ja aikataulusta.

Seminaari on jatkoa Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän Taide, kulttuuri ja moninainen Suomi -seminaarille ja osa New Theatre Helsinki hankkeen Pop Op kokonaisuutta Vuotalossa 28.10.-28.11.2021. 


SEMINAR | Building Bridges: The Concrete Action for Interculturalism and Inclusion in Finnish Theatre

Place: Arts Promotion Center, Hakaniemenranta 6 / online
Time: 15.10.2021 from 10.00 to 15.30

​The seminar Building bridges: the concrete action for interculturalism and inclusion in Finnish theatre will discuss how interculturalism and inclusion could be promoted by the activities of the existing theatres, different funders and by the initiatives of the gatekeepers of the field.

The morning part of the seminar will bring together the professionals of the performing arts field to discuss how to promote a dialogue between Finnish theatres, the artists, other professionals and the audiences outside the existing theatre field and what else could be done  to support diversity in  the organisational culture.

The second part of the seminar will delve into the structures of the field and discuss what tools and actions are needed in order to create a new intercultural and sustainable theater house.  The seminar consists of speeches and roundtable discussions.

REGISTER (latest 12 October) HERE👈🏿 
Free of charge.

Language: first part of the seminar is held in finnish, the second part in english

More information about programme and the speakers

The seminar is a continuation for the Seminar on Art, Culture and a Diverse Finland organised by the Ministry of Education and Culture and the part of the New Theatre Helsinki pop up in Vuotalo between 28.10.-28.11.2021.