Sisä-Suomen Tanssin Aluekeskus: Aluekeskuspalkka vuodelle 2017 haettavana

ILMOITTAJA: SISÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
1.7.2016

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa julistaa haettavaksi aluekeskuspalkan vuodelle 2017. Aluekeskuspalkan hakuaika on 1.7.-26.8.2016

Vuodesta 2017 alkaen Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa siirtää painopisteen yksittäisten teosten tukemisesta taiteilijuuden tukemiseen ja myöntää ensi vuodesta alkaen aluekeskuspalkkaa, tukemaan alueensa tanssitaiteilijoiden taiteellista työskentelyä. Aluekeskuspalkka korvaa aiemmin myönnetyt osatuotanto- ja palkkatuet.

Aluekeskuspalkkaa myönnetään pirkanmaalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn kehittymistä.

Aluekeskuspalkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Aluekeskuspalkkaa haettaessa omarahoitusosuus lasketaan eduksi, mutta sitä ei edellytetä.

Aluekeskuspalkkahakemukset liitteineen toimitetaan määräpäivään klo 15.45 mennessä sähköisellä lomakkeella. Hakemusta ja liitteitä ei oteta postitse vastaan vaan kaikki materiaali lähetetään sähköisessä muodossa.

Hakuohjeet ja -lomakkeet.

Tiedustelut
8.8.2016 alkaen toiminnanjohtaja Piia Kulin p. 050 552 1138 / piia.kulin@sisasuomentanssi.fi

Päätökset aluekeskuspalkasta tehdään syyskuun 2016 aikana.