Sisä-Suomen tanssin aluekeskus: aluekeskuspalkka vuodelle 2019 haettavana

ILMOITTAJA: SISÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
18.6.2018

SISÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS / PIRKANMAA
ALUEKESKUSPALKKA VUODELLE 2019 HAETTAVANA

Sisä-Suomen tanssin aluekeskus / Pirkanmaa julistaa haettavaksi aluekeskuspalkan vuodelle 2019. Aluekeskuspalkan hakuaika on 18.6.-2.8.2018.

Aluekeskuspalkkaa myönnetään ensisijaisesti pirkanmaalaisille vapaan kentän tanssitaiteilijoille taiteelliseen työskentelyyn. Aluekeskuspalkkaa voidaan myöntää myös alueen ulkopuolisille tanssitaiteilijoille, jos taiteellinen työskentely tapahtuu Pirkanmaalla. Työskentely voi olla teoskeskeistä, work in progress -työskentelyä, taiteellista hanke- tai projektitoimintaa tai jotakin muuta, mikä tukee hakijan taiteellisen työn ja uran kehittymistä.

Aluekeskuspalkkaa voi saada 1-3 kk ajaksi ja kyseessä on aina henkilökohtainen kuukausipalkkasuhde. Aluekeskuspalkan suuruus on 2 400 €/kk.

Sisä-Suomen tanssin aluekeskuksen aluekeskuspalkka haku- ja valintaprosessi uudistuu. Liikelaiturin House-taiteilijoita ei haeta erillisellä haulla, vaan aluekeskuspalkkahakemuksista valitaan myös Liikelaiturin House-taiteilijat vuodelle 2019. Aluekeskuspalkkahakemuksen työsuunnitelma-liitteen korvaa hakijan oma pohdinta aluekeskuspalkan merkityksestä hänen tämän hetkisen työuransa kannalta. Lisäksi valintaprosessin tukemiseksi ja syventämiseksi käyttöön otetaan kehityskeskustelut.

Kehityskeskusteluun kutsutaan hakemusten perusteella 10-14 taiteilijaa. Kehityskeskusteluiden ajankohta on la-su 11.-12.8.2018 ja aikaa varataan 75 min / taiteilija. Kehityskeskusteluun osallistuvat toiminnanjohtaja Piia Kulinin lisäksi Pirkanmaan Tanssin Keskus ry:n hallituksen jäsenet Maija Hoisko, Tuula Linnusmäki ja Samuli Roininen.

Kehityskeskustelussa tarkastellaan taiteilijan tämän hetkistä uraa, työtilannetta, osaamista, kehitystoiveita sekä tulevaisuuden haaveita. Kehityskeskustelu on luottamuksellinen tilaisuus ja sen tavoitteena on tukea taiteilijan henkilökohtaista urapolkua. Lisäksi halutaan nostaa päätöksentekoa varten taiteilijan oma ääni esille. Pääpaino siirretään kirjallisesta materiaalista aitoon kohtaamiseen ja keskusteluun. Keskusteluiden pohjalta tehdään päätökset vuodelle 2019 myönnetyistä aluekeskuspalkoista.

Aluekeskuspalkkahakemukset liitteineen toimitetaan määräpäivään 2.8.2018 klo 15.00 mennessä sähköisellä lomakkeella. Hakemusta ja liitteitä ei oteta postitse vastaan vaan kaikki materiaali lähetetään sähköisessä muodossa.

Hakuohjeet ja –lomake:
http://www.sisasuomentanssi.fi/pirkanmaa/aluekeskuspalkka/

Tiedustelut
Ajalla 18.6.-28.6.2018
Toiminnanjohtaja Piia Kulin p. 050 552 1138 / piia.kulin(a)sisasuomentanssi.fi

Ajalla 2.7.-31.7.2018
Puheenjohtaja Tuula Linnusmäki p. 045 127 0889 / tuula.linnusmaki(a)sisasuomentanssi.fi

Päätökset aluekeskuspalkasta tehdään elo-syyskuun 2018 aikana.