Sivuaskel / Sonya Lindforsin ja Niko Hallikaisen työpaja 13.2.-14.2. (Zoom)

ILMOITTAJA: ZODIAK - UUDEN TANSSIN KESKUS
20.1.2021

Sivuaskel-festivaalin aikana toteutetaan Niko Hallikaisen ja Sonya Lindforsin ohjaama työpaja. Potentiaalinen näyttämö -työpaja pidetään Zoom-alustalla.

Kuinka aiheuttaa tai kuka aiheuttaa hiertymää?

Sonya Lindfors ja Niko Hallikainen ovat olleet toiseuden, representaation ja valta-asetelmien äärellä sekä yhdessä että erikseen esitystaiteellisissa konteksteissa. Potentiaalinen näyttämö -työpajassa ollaan katsomisen ja tunnistamisen politiikan äärellä. Ihmetellään näyttämön instrumenttia ja pyritään heiluttamaan vallitsevia rakenteita.

Mikä mielletään neutraaliksi ja miten kutsua normissa olevia ihmisiä unelmoimaan toiseuden näkökulmista? Miten merkkien tunnistaminen tapahtuu muuttuvassa maailmassa, jossa merkitykset jatkuvasti liikkuvat?

Työpajassa keskustellaan, kirjoitetaan ja tehdään erilaisia representaatioon liittyviä harjoituksia. Kaikille osallistujille toimitetaan Zoom-linkki viimeistään työpajaa edeltävänä päivänä ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Työpajan työskentelykieli on suomi, tarvittaessa myös englanti.

Sitouduthan noudattamaan alustan eettisiä ohjeita (linkki) ennen kurssille ilmoittautumista.

Lauantai-sunnuntai 13.2.-14.2. klo 12.00–16.00
Ohjaaja: Niko Hallikainen & Sonya Lindfors
Paikka: Zoom
Hinta: 75 € (sis. alv 24 %)

Ilmoittautumislinkin löydät täältä.

Ilmoittautuminen on sitova. Mahdolliset peruutukset on tehtävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä klo 18 mennessä sähköpostilla elina.ruoho-kurola@zodiak.fi tai tekstiviestitse 044 975 4698.

Työpaja toteutetaan yhteistyössä Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa.

Sonya Lindfors on koreografi ja UrbanApa-yhteisön taiteellinen johtaja. Viimeiset vuodet hän on työskennellyt intersektionaalisen feminismin ja dekoloniaalin unelmoinnin parissa. www.sonyalindfors.com

Niko Hallikainen on esitysrunoilija ja kirjailija. Hän työskentelee luokan, halun ja seksuaalisuuden risteymäkohdissa ja opettaa luovaa kirjoittamista Teatterikorkeakoulun tanssitaiteen koulutusohjelmissa.

* * * * *

The only workshop during Side Step 2021 is held by Niko Hallikainen and Sonya Lindfors. The online workshop will take place in Zoom.

How to cause and who causes frictions?

Sonya Lindfors and Niko Hallikainen have dealt with questions about otherness, representation and power structures both together and separately, in the context of performing arts. The upcoming workshop tackles the politics of the gaze and identification. It marvels the tool called the stage and aspires to shake the dominant structures.

What is perceived as neutral, and how to call upon people living within the norm to dream from the perspectives of otherness / of the other? How do we recognize signs in a world where meanings are constantly shifting?

During the workshop we will discuss, write and do different representation related tasks. The workshop will be held remotely via Zoom. All participants will receive the Zoom link one day before the workshop the latest by email.

This workshop is held in Finnish but you don’t have to be fluent in Finnis in order to join it, English can be used if needed.

We kindly ask you to commit to the ethical guidelines (link) of the festival before signing up.
Saturday-Sunday 13.2.-14.2. at 12:00–16:00
Instructor: Niko Hallikainen & Sonya Lindfors
Place: Zoom
Participation fee: 75 € (incl. VAT 24 %)

You can find enrolment form here.

Enrolment is binding. Cancellations must be communicated on the last enrolment day by 6 pm the latest by email to elina.ruoho-kurola@zodiak.fi or with a text message to +358 44 975 4698.

The workshop will be organized in collaboration with Uniarts Helsinki’s Theatre Adacemy.


Sonya Lindfors
 is a choreographer and the artistic director of the UrbanApa art collective. For the past few years she’s been working with intersectional feminism and decolonial dreaming. www.sonyalindfors.com

Niko Hallikainen is a performance poet and a writer. He works in the intersection of class, desire and sexuality, and teaches creative writing at the dance degree programmes of Uniarts Helsinki’s Theatre Academy.