Sök Masterprogrammet samtida dansdidaktik i DOCH

ILMOITTAJA: STOCKHOLMS KONSTNÄRLIGA HÖGSKOLA
13.1.2017

Sök Masterprogrammet samtida dansdidaktik senast 1 februari

Masterprogrammet samtida dansdidaktik är en utbildning för dig som är yrkesverksam inom det danspedagogiska området och vill fördjupa din kunskap i och om dans, koreografi och konstnärliga processer ur ett samtida didaktiskt, estetiskt och sociokulturellt perspektiv. Utbildningen ges till stora delar på distans.

Samtida dansdidaktik är ett svar på den pågående utvecklingen inom dans på både det konstnärliga och det vetenskapliga området. Synen på kunskap förändras, nya metoder för att skapa, visa och lära dans utvecklas, de danstekniska kraven förändras och själva dansbegreppet utmanas. Under utbildningen möter du nya dansdidaktiska metoder, ett kritiskt granskande förhållningssätt och ett interaktivt arbetssätt som är såväl process- som resultatinriktat.

Under utbildningen får du möjlighet att utveckla din praktik och en estetisk och sociokulturell medvetenhet för att möta både lokalt och globalt aktuella frågor. Du får till exempel en ökad kunskap om situationsbaserad undervisning och nya didaktiska metoder nödvändiga för att möta kroppar med olika identiteter och behov i skilda sammanhang. Ett utvidgat verksamhetsfält förutsätter också kunskaper om kulturpolitik på olika nivåer samt kompetens i att leda, utveckla och genomföra projekt med olika samarbetspartners i nya sammanhang.

Utbildningen är upplagd med undervisning dels i intensivperioder dels på distans. Mellan undervisningstillfällena fortsätter du arbetet med självständiga uppgifter och arbete inom mastergruppen. I utbildningen ingår även tre valbara kurser. De ger dig utrymme till att fördjupa din speciella inriktning. Utbildningen är forskningsförberedande.

Examen: Utbildningen leder till konstnärlig masterexamen i koreografi med inriktning dansdidaktik
Huvudsakligt undervisningsspråk: Svenska

Studieort: Distans med träffar i Stockholm.
Studietakt: halvfart
Utbildningens omfattning: 120 hp

Kontaktperson
Ingrid Redbark Wallander, programansvarig Tel:+46 8 494 00 886
E-post: ingrid.redbark.wallander@uniarts.se

Utbildningsadministrativa avdelningen, tel: +46 8 494 00 850
E-post: studieinfo.doch@uniarts.se

http://news.uniarts.se/v4_idrweb.asp?q=1351-A66-3526-5E