Somaattisen liiketerapian koulutus (650H)

ILMOITTAJA: SATU PALOKANGAS
9.3.2020

Somaattisen liiketerapian koulutus (650h) on ensimmäinen Suomessa tapahtuva ISMETA rekisteröintiin oikeuttava somaattinen koulutus, joka alkaa Helsingissä syyskuussa 2020. Koulutuksen kesto on kolme vuotta.

Koulutus koostuu kolmesta moduulista, jotka yhdessä suoritettuna mahdollistavat sertifikaation somaattisen liiketerapian harjoittajana ja ISMETA rekisteröitymisen Somaattisena Liikekouluttajana/Terapeuttina (RSME/RSMT). Somaattisena pohjana koulutuksessa käytetään erityisesti Body-Mind Centering® ja Laban/Bartenieff Liikeanalyysi-metodeja, joiden ohella opiskelijat tutkivat myös muita integroivia liikemenetelmiä, sekä mm. ekosomatiikkaa ja kehopsykoterapeuttisia menetelmiä.

Koulutuksessa tutkimme ruumiillisuutta (embodiment) pitkäkestoisten ja dynaamisten prosessien kautta. Kokonaisuus muodostuu kokemuksellisen anatomian opinnoista, kosketustyöskentelystä, liikkeen kehityksen ja ontogenian tutkimisesta sekä kehopsykoterapeuttisista menetelmistä. Lähestymme koulutuksessa liikettä ja kosketusta ensisijaisena tietona, ja kokemuksellista, ruumiillista oppimista oleellisena lähtökohtana oman toimijuutemme vahvistumiselle.

Koulutuksen vastaavana opettajana toimii Satu Palokangas BMC®-CT, CLMA, DEP, RSME/T.

LISÄTIETOJA JA HAKEMUSLOMAKE:

http://satupalokangas.com/sltkoulutus