Stoa hakee valaistusmestaria, haku päättyy 15.8.

ILMOITTAJA: STOA
8.8.2018

https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus?id=49-171-18

Vakinainen, Työsuhde
Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, Kulttuuri / Yleiset kulttuuripalvelut, Yleiset kulttuuripalvelut, Stoa
Työavain 49-171-18

Haku päättyy 15.08.2018 klo 16:00

Työpaikan osoite: 00900 Turunlinnantie 1

Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala ylläpitää ja parantaa eri-ikäisten helsinkiläisten mahdollisuuksia henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin, sivistykseen sekä aktiiviseen kansalaisuuteen. Kulttuuripalvelukokonaisuus vastaa kaupungin kulttuuripolitiikasta sekä kirjasto-, kulttuuri-, orkesteri-, museo- ja taidemuseotoiminnasta.

Tehtävän kuvaus

Valaistusmestari työskentelee osana esitysteknistä tiimiä vastaten toimipaikkansa valotekniikasta. Hän vastaa tapahtumien valaisun esitysteknisestä toteutuksesta itsenäisesti, tai annettujen suunnitelmien mukaisesti Stoassa ja muissa yleisten kulttuuripalveluiden toimipisteissä. Tehtäviin kuuluu myös taiteellista valosuunnittelua. Valaistusmestari vastaa yhdessä muun esitysteknisen tiimin kanssa video- ja projisointitekniikasta. Valaistusmestarin työ edellyttää myös ääni- ja näyttämötekniikan perusteiden hallintaa, ja työhön kuuluu ammattirajat ylittävää työskentelyä.

Yleisten kulttuuripalveluiden ydintehtäviin kuuluu ammattimaisten tuotantoympäristöjen tarjoaminen ammattitaiteen kentälle. Valaistusmestarin työssä keskeisimmän asiakaskunnan muodostavat taiteilijat ja tapahtumia järjestävät asiakkaat. Valaistusmestari on mukana asiakaspalvelutilanteissa ennakkosuunnitteluvaiheesta lähtien asiakkaan vierailun päättymiseen asti. Tehtävään valittavalta henkilöltä odotetaan kokemusta asiakaspalvelutyöstä ja joustavaa asennetta.

Työajat painottuvat usein ilta-aikoihin.

Kelpoisuusehto

Soveltuva korkeakoulututkinto. Hyvä suomen ja englannin kielen taito.

Lisäksi edellytämme GrandMA2 -valonohjausjärjestelmän tuntemusta.

Palkkaus: 2127,84

Työaika: 38 h 45 min

Palvelussuhde alkaa: 10.09.2018

Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus

Lisätietoja tehtävästä antaa: tuotannonsuunnittelija Milka Salonen, 040 334 1088, milka.o.salonen@hel.fi, Stoan johtaja Ulla Laurio, 040 149 3584, ulla.laurio@hel.fi

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.