Sukupuolien moninaisuus tanssi- ja esitystaiteessa -keskustelutilaisuus Tampereella 23.5.2019

ILMOITTAJA: YHTEISÖ TANSSII RY
2.5.2019

Luento | Lecture: Sukupuolien moninaisuudesta tanssi- ja esitystaiteessa | On Diversity of Gender in Dance And Live Art
Case Example: Itsenä olemisen tärkeydestä – hanke | On The Importance of Being Who You Are Project
To | Thu 23.5. Klo 13 – 16.00
Liikelaituri (os. Yliopistonkatu 58D, 1. krs, Tampere)

Vapaa pääsy, ennakkoilmoittautuminen | Free admission, registration in advance

Yhteistyössä | In collaboration with:
Pirkanmaan Tanssin Keskus | Pirkanmaa Regional Dance Center
Teme (Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto) | Trade Union for Theatre and Media Finland
TREenit! ry

(Scroll down for English)

Keskustelutilaisuus sukupuolien ja identiteettien moninaisuudesta ja niiden huomioimisesta taiteessa ja taiteellisessa työskentelyssä. Keskustelutilaisuus on suunnattu tanssi-, sirkus- ja esitystaiteen ammattilaisille, opettajille sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille. Lisätietoa sisällöistä alla.

Keskustelutilaisuuden päätteeksi Yhteisö tanssii ry järjestää sääntömääräisen kevätkokouksen n. klo 16.00 – 17.00. Kokoukseen ovat tervetulleita myös yhdistyksen ulkopuoliset!

Ilta jatkuu yhdessä vapaamuotoisen keskustelun, verkostoitumisen, omakustanteisen ruokailun ja tanssiesityksen merkeissä. Ruokapaikka ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tapahtumaan osallistuvat voivat ostaa itselleen 8 euron alennuslipun Tanssivirtaa Tampereella -nykytanssifestivaalin torstai-illan esitykseen (TADaC: Their Limbs Their Lungs Their Legs). Liput esitykseen jokainen hankkii itse.

Jotta osaamme varautua sopivalla määrällä tarjoiluja, ilmoittaudu mukaan ma 20.5. mennessä osoitteeseen yhteisotanssiiry@gmail.com.

SUKUPUOLIEN MONINAISUUS TANSSI- JA ESITYSTAITEESSA -luento

Luennon tavoitteena on lisätä valmiuksia tiedostaa ja huomioida sukupuolen moninaisuutta eri työtilanteissa. Kuinka tunnistaa omia ennakkoluuloja, piileviä ajatusmalleja, odotuksia ja stereotypioita? Kuinka purkaa opittuja ajatusmalleja, kyseenalaistaa binäärirakenteita ja sukupuolinormatiivisuutta, jotka mahdollistavat syrjintää? Kuka puhuu kenenkin suulla tai puolesta, ja mistä positiosta? Mitä tarkoittaa sukupuolisensitiivisyys työtilanteissa?

Luennolla pohdimme käsitteitä kuten binäärirakenteet, sukupuolinormatiivisuus, sukupuolikokemus sekä avaamme sukupuolisuuteen liittyvää terminologiaa. Keskustelemme sukupuolen moninaisuuden huomioimisesta ja kokemuksista työelämän käytännöissä. Pureudumme aiheisiin myös esimerkkien kautta.

Luennon pitäjät, tanssitaiteilijat Pauliina Kettunen ja Pia Lindy tutustuivat Setan ammatillisessa kouluttajakoulutuksessa 2015. Koulutus tarjosi valmiuksia muun muassa yhdenvertaiseen ja sensitiiviseen kohtaamiseen työtilanteissa sekä hlbtiq-tietotaidon soveltamiseen eri ammattialojen sisältöihin.

ITSENÄ OLEMISEN TÄRKEYDESTÄ (ISOT) – hanke

Teatteriohjaaja ja -pedagogi Kirsi Karvonen alustaa valtakunnallisesta Itsenä olemisen tärkeydestä -hankkeesta (ISOT-hanke), joka toteutettiin peruskoulun 9. luokkalaisten kanssa lukuvuonna 2016 – 2017. Hankkeen tavoitteena oli synnyttää monimuotoista ja -äänistä tietoon pohjautuvaa keskustelua tasa-arvosta ja itsenä olemisen tärkeydestä yhdessä nuorten kanssa. Hankkeen tavoitteena oli myös kuulla ja kerätä nuorten ajatuksia, tukea nuoria kasvamaan aktiivisiksi kansalaisiksi sekä lisätä opettajien valmiuksia koulussa käytävälle tasa-arvokeskustelulle.

Hankkeen aikana nuorille lahjoitettiin Chimamanda Ngozi Adichien Meidän kaikkien tulisi olla feministejä -kirjan (Otava 2017), joka opettaa empatiaa ja edistää kulttuurista moninaisuutta sekä nostaa esiin tärkeitä yhteiskunnallisia asioita eriarvoisuudesta paikallisesti ja globaalisti. Kirjan käsittelyn ja keskustelun tueksi hanke tuotti opettajille sähköisen oppimateriaalin sekä järjesti kirjoituskatselmuksen, johon nuoret voivat osallistua haluamallaan tekstilajilla.

Hanketta koordinoi Kulttuurikeskus PiiPoo. Hankkeen yhteistyökumppaneita ja rahoittajia olivat mm. WOW Finland, Tampere-talo, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Otava, Jyväskylän yliopisto, Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto sekä Suomen PEN.

HENKILÖESITTELYT

Kirsi Karvonen on tamperelainen teatteriohjaaja, -pedagogi ja yhteisötaiteilija. Vuosina 2016-2017 Karvonen toimi Kulttuurikeskus Piipoon koordinoimassa valtakunnallisessa ISOT-hankkeessa. Sukupuolten moninaisuutta hän pohti myös mm. toteuttaessaan yleisötyön ja museopedagogiikan kokonaisuuden Vuoden Nuori Taiteilija 2018 J.A. Juvanin sukupuolisuutta ja seksuaalisuutta käsittelevään näyttelyyn. Tärkeänä ohjenuorana työssä ja elämässä toimii ihmisyyden arvostaminen kaikessa moninaisuudessaan.

Pauliina Kettunen on Uudellamaalla vaikuttava tanssinopettaja, tanssitaiteilija ja aktivisti. Vuodesta 2013 Pauliina on toiminut aktiivina sateenkaarijärjestöissä sekä Setan kouluttajana monenlaisissa ympäristöissä nuorisotaloista eri ammattiryhmien kouluttamiseen. Hänen toimintansa tähtää yhdenvertaisuuden edistämiseen ja ihmisten kohtaamiseen yksilöinä.

Tanssija, koreografi Pia Lindy on työskennellyt useissa esitys-, opetus- ja yhteistyöprojekteissa eri taiteilijoiden, työryhmien ja toimijoiden kanssa Suomessa ja ulkomailla. Viime vuosina erityinen painotus on ollut moninaisuuden esille tuomisessa ja osaamisen sekoittumisessa eri ikäisten ja taustaisten ihmisten kesken.

********

In English:

Yhteisö Tanssii Association and Pirkanmaan Tanssin Keskus organize together a discussion about diversity of gender and identity and how to acknowledge these diversity issues in your artistic and/or educational work. The event is addressed to professionals working in dance, circus and live art, to teachers and all who are interested in the matter. More info below.

After the event Yhteisö Tanssii Association will have an annual meeting at 16.00 – 17.00. The members and non-members are welcome!

We invite the participants to continue informal discussion and networking with other participants on a dinner. The location will be announced later.

To the participants Tanssivirtaa Tampereella Festival will give a discount to the performance on Thursday evening (TADaC: Their Limbs Their Lungs Their Legs). The tickets are available for the price of 8 euros and everyone should make their own reservation.

Please pre-register to the discussion by 20th of May by emailing to yhteisotanssiiry@gmail.com, so we can provide enough refreshments for the discussion.

ON DIVERSITY OF GENDER IN DANCE AND LIVE ART – Lecture

The aim of this lecture is to increase awareness and recognition of diversity of gender in different working situations. How to notice and question one’s own prejudices, thinking patterns, expectations or stereotypies? How to reconstruct thinking patterns, question binary structures and gender norms, which enable discrimination? Who is talking on whose behalf and from which position? What does gender-sensitivity mean in work situations?

In this lecture we discuss concepts like binary structures, gender-normativity, gender experience and go through terminology regarding gender. We will talk about recognition and experiences of diversity of gender in work situations. We will also bring up some case examples. The lecture is aimed at dance and live art professionals, and all others interested in the theme.

The lecturers, Pauliina Kettunen and Pia Lindy got to know each other while attending a professional development training for educators organized by Seta – LGBTIA Rights for all, in 2015. The training offered insight into equality and sensivity regarding work encounters and applying LGTBIA-knowhow to different occupational skillsets and work cultures.

ON THE IMPORTANCE OF BEING WHO YOU ARE PROJECT (ISOT Project)

Director and theatre pedagog Kirsi Karvonen will introduce a case example of the project focused on equality. On the Importance of Being Who You Are was one year project (2016 – 2017) addressed to all 9th graders studying in Finnish school system. The aim of the project was to create diverse and pluralistic discussion about equality and the importance of being who you are among the students. The project also aimed to let the youth speak for themselves, to collect their ideas about equality and to support them in their personal growth to active members of society but also to give tools to teachers to facilitate discussion on equality in school environments.

During the project 9th graders were given a book We Should All Be Feminists (2015) written by Chimamanda Ngozi Adichie. The book encourages to use empathy and to improve the cultural diversity. It also highlights important social aspects of inequality in local and global levels.

The project created learning materials for teachers to discuss with their students about the book and related equality issues. In addition to that students were invited to take part in writing competition.

The project was coordinated by Cultural Centre Piipoo. Other collaborators and supporters were i.a. WOW Finland, Tampere Hall, Ministry of Education and Culture, Otava Book Foundation, University of Jyväskylä, Association of FInnish Children’s Cultural Centres and FInnish PEN.