Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, haku auki 1.10. asti

ILMOITTAJA: SUOMALAIS-RUOTSALAINEN KULTTUURIRAHASTO
23.9.2020

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa yleisiä apurahoja Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä edistäviin hankkeisiin, esim. kulttuuri-, kieli-, media-, tutkimus- ja koulutusalan projekteihin. Rahaston apurahoja voivat hakea yksityishenkilöt, järjestöt ja yhdistykset, joiden toimiala liittyy rahaston toiminta-alueeseen eli Suomen ja Ruotsin välisten kulttuurisuhteiden edistämiseen. Rahasto myöntää myös oleskelustipendejä Suomeen/Ruotsiin opintokäynteihin, tutkimustoimintaan tai kulttuurivaihtoon liittyen.

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto jakaa kahdenlaisia apurahoja: yleisiä apurahoja ja oleskelustipendejä.

Hakuajat

Yleisten apurahojen viimeinen hakupäivä: 1. lokakuuta mennessä seuraavana vuonna toteutettaviin hankkeisiin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti marras-/joulukuussa.
1. helmikuuta mennessä kuluvan vuoden hankkeisiin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti huhti-/toukokuussa.

Oleskeluapurahojen viimeiset hakupäivät (oleskelu Tukholmassa – Suomessa asuville hakijoille): 1. lokakuuta mennessä seuraavana vuonna toteutettaviin oleskeluihin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti marras-/joulukuussa.
1. helmikuuta mennessä kuluvan vuoden oleskeluihin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti huhti-/toukokuussa.
1. kesäkuuta mennessä kuluvan vuoden oleskeluihin. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti kesäkuun loppuun mennessä.

Verkkohakemus avataan noin neljä viikkoa ennen viimeistä hakupäivää.

https://www.kulturfonden.net/fi/apurahat-13524983