Suomen kansallisooppera hakee balettioppilaitoksen rehtoria

ILMOITTAJA: SUOMEN KANSALLISOOPPERA JA -BALETTI
12.9.2016

Suomen kansallisooppera ja -baletti  hakee BALETTIOPPILAITOKSEN REHTORIA vakituiseen työsuhteeseen 1.1.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan

Suomen kansallisbaletin oppilaitos järjestää tanssijan ammattiin johtavaa toisen asteen ammatillista koulutusta sekä taiteen perusopetusta. Rehtori valvoo balettioppilaitoksen pedagogista toimintaa sekä vastaa oppilaitoksen hallinnosta, opetussuunnitelmasta, toiminnan kehittämisestä ja budjetoinnista. Rehtori toimii esimiestehtävässä ja raportoi baletin taiteelliselle johtajalle.

Rehtoriksi on kelpoinen henkilö, jolla on opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/1998) mukaan:

1) ylempi korkeakoulututkinto;
2) asetuksessa säädetty ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuus tai taiteen perusopetuksen opettajan kelpoisuus;
3) riittävä työkokemus sekä opettajan että muissa opetusalan tehtävissä; sekä
4) opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, vähintään 25 opintopisteen tai vähintään 15 opintoviikon laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Rehtorilla tulee olla oppilaitoksen opetuskielessä (suomi) erinomainen suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytämme lisäksi englannin kielen sujuvaa suullista ja kirjallista hallintaa, esimieskokemusta, kehittämiskykyä ja hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tanssitaiteen ja -pedagogiikan tuntemuksen katsomme eduksi. Koska tehtävä sisältää alaikäisten kanssa työskentelyä, tehtävään valittavalta henkilöltä pyydetään nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haasteellisen työtehtävän ainutlaatuisessa kulttuurilaitoksessa.

Baletin taiteellinen suunnittelupäällikkö Sampo Kivelä antaa tehtävästä lisätietoja 14.9. klo 10.30-11.30 ja 15.9. klo 14.30-15.30, puh.(09) 4030 2479.

Hakemukset palkkatoivomuksineen pyydetään jättämään sunnuntaihin 25.9.2016 mennessä Kansallisoopperan ja -baletin internet-sivuilla (www.oopperabaletti.fi) olevaan sähköiseen rekrytointijärjestelmään.