Suomen Kulttuurirahaston lisärahoitus taidealojen yhteisöille 1.-30.10.2020

ILMOITTAJA: SUOMEN KULTTUURIRASTO
17.9.2020

Suomen Kulttuurirahasto jakaa lokakuun apurahahakunsa yhteydessä vähintään miljoonan euron lisätuen taiteen yhteisöille. Tuki on tarkoitettu yhteisöjen toiminnan turvaamiseen koronapandemian aiheuttamassa poikkeustilassa.

Lisätukea voivat hakea taiteen alalla säännöllistä toimintaa harjoittavat rahoituslain ulkopuoliset yhteisöt kuten teatterit, orkesterit, tanssiryhmät, kuvataidetapahtumat ja festivaalit, jotka ovat koronapandemian vuoksi tilapäisesti menettäneet toimintamahdollisuutensa ja sen myötä tuloja.

Keskusrahaston apurahojen hakuaika on 1.–30.10.2020.

Hakemus tehdään osoitteessa http://www.skr.fi/haku. Verkkopalvelu sulkeutuu viimeisenä hakupäivänä klo 16.00.

Lue lisää lisätuesta: https://skr.fi/apurahat/lokakuun-haku-keskusrahasto/lisarahoitus-taidealojen-yhteisoille