Taide- ja kulttuurialan eettinen ohjeisto valmistunut – tutustu ohjeisiin verkossa!

ILMOITTAJA: FORUM ARTIS
1.3.2023

Valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö Forum Artis on saanut valmiiksi taide- ja kulttuurialaa koskevat eettiset ohjeet.

Eettisten ohjeiden laatimisen taustalla on taide- ja kulttuurialalla viime vuosina käyty keskustelu eettisen toiminnan edistämisen tarpeesta. Vuoden 2020 alussa ministeriön toimesta järjestettiin keskustelutilaisuus eettisyydestä koko kulttuurikentän edustajille.

Forum Artisin laatima ohjeisto on pilottiversio, jota se jalkauttaa toimialalle ja tarvittaessa vielä täydentää saadun palautteen pohjalta. Forum Artis kerää myös lisää tietoa alan ongelmista ja seuraa ohjeiston toimivuutta ja vaikutusta käytännössä.

Ohjeistus on jaettu neljään teemaan:

  1. Taiteen vapaus ja vastuu
  2. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo
  3. Vuorovaikutus ja yhdessä toimiminen
  4. Työskentely

 

TUTUSTU OHJEISTUKSEEN TÄSTÄ ››

Vastaa kyselyyn jos olet kokenut epäeettistä kohtelua tai toimintaa vuosien 2021-2023 aikana. Kaikki tiedot käsitellään luottamuksellisesti.