Taide ja työelämän kehittäminen -seminaari 5.-6.10.2017

ILMOITTAJA: SATU LUUKKONEN, PROJEKTIKOORDINAATTORI / PRO SOVELTAVAN TAITEEN TILA RY
20.9.2017

Seminaari kokoaa soveltavista työmuodoista kiinnostuneita taiteen ammattilaisia ja työelämän kehittämisen parissa työskenteleviä uuden avauksen ääreen.

Ensimmäinen päivä on Opetus- ja Kulttuuriministeriön tukeman mentorointiohjelman esittely, jossa neljä taiteilijaa – mukana myös tanssija – ovat työpariutuneet konsulttien kanssa ja vastanneet asiakasorganisaatioiden tilauksiin. Työpareja seuraa asiantuntijoiden paneelikeskustelu.

Toinen päivä sisältää kaksi huippupuhujien puheenvuoroa siitä, millaisena taiteen merkitys voidaan nähdä yhteiskunnan, työelämän ja ajattelemisen näkökulmasta. Tutkija ja kirjailija Nora Bateson saapuu Suomeen presentoimaan taiteesta osana yhä monimutkaisempien kokonaisuuksien ymmärtämistä, kompleksista ajattelua. Professori Pirjo Ståhle puhuu taiteen merkityksesta osana yhteiskunnallista murrosta ja mitä se käytännössä tarkoittaa.

Lisätiedot ja ilmoittautumistiedot tapahtuman omalla sivulla.

Mentorointiohjelman ja seminaarin toteuttajina Pro Soveltavan taiteen tila ry ja Metanoia Instituutti