Taideneuvosto kaipaa hyväpuhetta – haku 15.3. saakka

ILMOITTAJA: TAITEEN EDISTÄMISKESKUS (TAIKE)
1.3.2017

Taiteen edistämiskeskus jakaa avustusta yhdelle tai kahdelle hyväpuhe-hankkeelle. Jaettavissa on 30 000 euroa. Hakuaika jatkuu 15. maaliskuuta saakka.

Taideneuvosto peräänkuuluttaa hyväpuhe-hanketta, joka on monitaiteinen ja digitaalinen ja jossa hyödynnetään sosiaalista mediaa. ”Etsimme uusia innovatiivisia tapoja, joilla erilaisuutta voidaan tuoda esille positiivisesti”, sanoo Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen.

Idea syntyi marraskuussa, kun tuore taideneuvosto mietti kehittämisrahansa kohdentamista. Hyväpuhe tarjoaa vihapuheelle rakentavan vaihtoehdon. Hyväpuhe-hanketta ei ole rajattu perinteisiin taiteenlajeihin. ”Taideneuvoston näkemyksen mukaan kulttuurien välinen vuoropuhelu rakentaa tulevaisuuden hyvinvointia ja kulttuurista tasa-arvoa”, Ruohonen arvioi.

Koska vihapuhe on pesiytynyt sosiaaliseen mediaan, myös hyväpuhe-hankkeen tulee näkyä samassa mediassa. ”Sosiaalinen media toimii huolestuttavassa määrin tässä ajassa vihapuheen alustana”, Ruohonen sanoo.

Taideneuvosto on sitoutunut jatkamaan hyväpuhe-teemaa vuosina 2018–19, jolloin käynnistetään uudet hakukierrokset. Sama hanke voi siten saada jatkorahoitusta kahdelle seuraavalle vuodelle.

Avustusta voivat hakea yhdistykset, osuuskunnat ja muut yhteisöt. Hanke tulee aloittaa tämän vuoden aikana. Haettava summa jaetaan enintään kahden yhteisön kesken.

Hakemusten arvioinnissa painavat hankkeen taiteellinen laatu ja vaikuttavuus.

Taideneuvosto on Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) ja opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelin taidepoliittisissa linjauksissa. Taideneuvosto päättää vuosittain kertaluontoisista avustuksista, joilla se tukee uusia tapoja osallistua taiteen keinoin yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Lisätietoja: Taideneuvoston puheenjohtaja Risto Ruohonen, yhteydenotot viestintäpäällikkö Eija Ristimäki, eija.ristimaki@taike.fi, p. 0295 330 722.

Taiteen edistämiskeskus (Taike) on taiteen edistämisen asiantuntija- ja palveluvirasto. Taike ja sen yhteydessä olevat taidetoimikunnat ja lautakunnat jakavat apurahoja ammattitaiteilijoille ja avustuksia taiteen alan yhteisöille. Virastossa työskentelee 80 henkilöä. Heistä puolet on virkamiehiä ja puolet määräaikaisia läänintaiteilijoita, jotka toimivat taiteen edistämisen hankkeissa maan eri puolilla. Taiken päätoimipiste on Helsingissä, ja lisäksi sillä on aluetoimipisteitä.