Taideorganisaatioiden näkökulma kulttuurihyvinvointiin ja tiedolla johtamiseen – pyöreän pöydän verkkokeskustelu 15.6.

ILMOITTAJA: KULTTUURIA KAIKILLE
9.5.2022

Taideorganisaatioiden näkökulma kulttuurihyvinvointiin ja tiedolla johtamiseen – pyöreän pöydän keskustelu Teamsissa 15.6.2022 klo 9-10:30

Kulttuurihyvinvointi on käsite, jolla viitataan hyvinvointiin, jonka lähteenä on taiteeseen ja kulttuuriin liittyvät kokemukset. Tiedolla johtamisella viitataan esimerkiksi 1) tiedon hyödyntämiseen osana päätöksentekoa ja 2) tiedon saattamisena osaksi päätöksentekoa. Käytännössä tiedolla johtamista tapahtuu kulttuuripalveluissa päivittäin lipunmyyntitilanteista johtoryhmän kokouksiin. Kulttuuria kaikille -palvelun Kaikukeskus kutsuu taideorganisaatioiden edustajia yhteiseen pyöreän pöydän keskusteluun esimerkiksi seuraavista aiheista:

  • Millaista kulttuurihyvinvointiin liittyvää tietoa ja tilastoja taideorganisaatioissa seurataan tai kerätään?
  • Miten kulttuurihyvinvointiin liittyvää tietoa käytetään?
  • Mitä haasteita kulttuurihyvinvointiin liittyvän tiedon hyödyntämisessä on?
  • Mitä tietoa puuttuu?
  • Millainen rooli taideorganisaatioilla on omasta mielestään kulttuurihyvinvoinnin kentällä?
  • Mitä toiveita taideorganisaatioilla on kulttuurihyvinvointiin liittyvään keskusteluun?
  • Tilaisuus on tarkoitettu taideorganisaatioiden edustajille ja siihen mahtuu 25 ensimmäistä ilmoittautunutta. Ilmoittauduthan viimeistään 13.6. osoitteeseenaura.linnapuomi(a)cultureforall.fi 

Tilaisuuden pääkieli on suomi, mutta keskustella voi myös englanniksi. Ilmoitathan mahdollisen tarpeen viittomakielen tulkkaukselle viimeistään 15.5. osoitteeseen aura.linnapuomi@cultureforall.fi

Tilaisuus järjestetään osana Kulttuuria kaikille -palvelun koordinoimaa Kaikukanta 2.0 – tilastointi- ja palautejärjestelmä osallisuuden ja kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi -hanketta (2022-2023). Hanke on saanut opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta Kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuesta, joka tulee Euroopan unionin NextGenerationEU-elvytysrahoituksesta. Hankkeen tavoitteena on nostaa köyhyyttä kokevien ääntä vahvemmin kuuluviin kulttuurialalla ja löytää ratkaisuja joiden kautta Kaikukorttiin liittyvää tieto ja tilastot olisivat paremmin hyödynnettävissä taide- ja kulttuuriorganisaatioissa.

Lisätietoa:
Aura Linnapuomi
erityisasiantuntija, Kaikukortti ja saavutettavuus
Kulttuuria kaikille -palvelu / Kaikukeskus
040 931 0576
aura.linnapuomi(a)cultureforall.fi

Kulttuuria kaikille ›