Taideyliopiston Avoimen yliopiston syksyn tanssisisältöjä, hae pian mukaan!

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON AVOIN YLIOPISTO
11.8.2021

Ilmoittautuminen Taideyliopiston Avoimen yliopiston tanssikursseille on nyt käynnissä! Ilmoittaudu kursseille ti 17.8. klo 23:59 mennessä.

Tanssipedagogiikan temaattiset opinnot 15 op
Linkki opintopolkuun täällä.

Opintojen tavoitteena on syventää osallistujan vastuullista toimijuutta tanssin alueella, tukea häntä oman tanssipedagogisen näkemyksensä kehittämisessä ja rohkaista kohti uusia avauksia tanssin toimintaympäristöjen, mahdollisuuksien ja merkityksen laajentamiseksi yhteiskunnan eri alueilla.

Vastuuopettaja: Raisa Foster
Koulutuksen ajankohta: 3.9.2021-24.4.2022
Hakuaika loppuu 17.8.2021.

Tanssielokuvakurssi, 2 op
Linkki opintopolkuun täällä.

Opintojen tavoitteena on tunnistaa tanssielokuva lajina ja ymmärtää sen ominaisuudet ja erityispiirteet. Syventää omaa taiteellista ajattelua kuvan ja liikkeen yhdistämisestä. Ymmärtää tanssielokuvan keskeiset työvaiheet ja osata suunnitella oma tanssielokuva projekti.

Opettaja: Kati Kallio
Koulutuksen ajankohta: 1.9.2021 – 29.9.2021
Hakuaika loppuu 23.8.2021

Interaktiivinen teknologia esitystaiteessa, 2 op
Linkki opintopolkuun täällä.

Opintojen tavoitteena on tuntea uuden teknologian keskeiset termit ja sanasto, sekä hahmottaa teknisten laitteistojen toiminnalliset eroja ja niiden käyttömahdollisuuksia. Pohtia teknologian roolia esitystaiteessa sekä käytännön praktiikan näkökulmasta että teoreettisesti.

Opettaja: Hanna Pajala-Assefa
Koulutuksen ajankohta: 2.11.2021-30.11.2021
Hakuaika loppuu 23.8.2021

Uutta tanssia, vanhaa musiikkia, 1 op
Linkki opintopolkuun täällä.

Opettajat: Anna Mustonen ja Marianna Henriksson
Koulutuksen ajankohta: 23.10.-24.10.2021
Hakuaika loppuu: 23.8.2021