Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee opetusteatteriinsa harjoitusmestaria

ILMOITTAJA: TAIDEYLIOPISTON TEATTERIKORKEAKOULU
17.1.2017

Taideyliopisto on suomalaisen taideperinteen vaalija ja tulevaisuuden taiteilijoiden lähtöalusta. Taideyliopistossa olet osa moniarvoista ja elävää yhteisöä, joka tuo yhteiskuntaan uusia näkökulmia, ajattelumalleja ja elinvoimaa. Taideyliopisto aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu yhdistyivät. Opiskelijoita on yhteensä noin 2 100 ja henkilötyövuosia noin 700.

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu hakee opetusteatteriinsa

HARJOITUSMESTARIA

toistaiseksi voimassa olevaan tehtävään

Opetusteatterin harjoitusmestari vastaa Teatterikorkeakoulun valosuunnittelun ja äänen koulutusohjelmien opetuskaluston käytön koordinoinnista, hallinnasta ja logistiikasta. Tässä tehtävässä hän toimii läheisessä yhteistyössä AV-mestarin kanssa. Tehtävään kuuluu opetusmateriaalien hankintaa, kalusto- ja materiaalivarastojen ylläpitoa sekä muuta käytännön toiminnan järjestelemistä, kuten käytössä olevasta ajoneuvosta huolehtimista. Opetusteatterilaisena harjoitusmestari voi tarvittaessa toimia myös Teatterikorkeakoulun muun opetus- ja esitystoiminnan valo-, ääni- ja AV-tukitehtävissä.

Harjoitusmestarin tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää B-ajokorttia, soveltuvaa alan koulutusta sekä kokemusta oppilaitosympäristöstä. Menestyäkseen työssä harjoitusmestarin on oltava organisointikykyinen, tiimityöskentelyyn kykenevä ja joustava. Työssä tarvitaan hyvää suomen ja englannin kielen taitoa, ruotsin kielen taito on eduksi. Tehtävä sijoittuu opetusteatterin valo- ja ääniryhmään ja siinä edellytetään valo-, ääni- ja AV-teknistä osaamista, hyviä IT-taitoja sekä kuvataiteellisten työtapojen ja materiaalien tuntemusta.

Tehtävä täytetään 1.3.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän muun henkilöstön vaativuuskehikon tasoon 6, jolloin palkka on 2100 –2700 €/kk riippuen henkilökohtaisesta suoritustasosta.

Hakemukset liitteineen toimitetaan yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen teak.kirjaamo@uniarts.fi viimeistään 5.2.2017.

Tiedusteluihin vastaavat:

Opetusteatterin johtaja Jyri Pulkkinen
p. 050 572 2058
jyri.pulkkinen@uniarts.fi

Tehostemestari Kaj Wager
p. 0400 792 011
kaj.wager@uniarts.fi

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opetusteatteri tuottaa Teatterikorkeakoulun esitystoiminnan, muun opetuksen ja tapahtumien tarvitsemia tuotannollisia ja teknisiä palveluja sekä taiteellista suunnittelua. Opetusteatteri perehdyttää opiskelijoita esittävän taiteen tuottamisen ja teknologian käytänteisiin.