Taike hakee ehdokkaita taidetoimikuntiin 2019–2020

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
11.5.2018

Taiteen edistämiskeskus pyytää jäsenehdokkaita valtion ja alueellisiin taidetoimikuntiin 31. toukokuuta mennessä. Taideneuvosto nimeää jäsenet ensi vuoden alusta alkavalle kaksivuotiskaudelle syksyllä.

Taike pyytää organisaatioita tai järjestöjä ehdottamaan jäseniä valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin. Katso täältä, ketkä ehdokkaita voivat asettaa valtion taidetoimikuntiin tai alueellisiin.

Tanssin tiedotuskeskus ottaa vastaan ehdotuksia sopiviksi henkilöiksi. Ehdokasta esittäessäsi ota huomioon, että jäsen ei saa olla esteellinen (esteellisyydestä lisää alempana). Esteellisyys estää koko asiakokonaisuuden käsittelyn. Tanssin tiedotuskeskuksen hallitus tekee päätöksen ehdokkaistaan seuraavassa kokouksessaan.

Valtion taidetoimikunnat päättävät valtion taiteilija-apurahoista sekä muista taiteilijoille ja taiteilijaryhmille jaettavista apurahoista ja palkinnoista. Ne antavat myös lausuntoja muun muassa yhteisöjen hakemuksista sekä taiteilijaeläkehakemuksista.

Alueelliset taidetoimikunnat päättävät taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista alueillaan.

Toimikunnan jäsenellä tulee olla hyvä taiteellinen asiantuntemus sekä taiteen kentän tuntemus. Myös kielelliset ja alueelliset näkökohdat otetaan huomioon. Sama henkilö voi olla jäsen enintään kaksi toimikautta peräkkäin ja sen jälkeen aikaisintaan kahden vuoden kuluttua uudelleen.

Huom. Esteellisyydestä:

Toimikuntien jäsenten olisi hyvä luopua toimikuntakauden ajaksi sellaisista sidonnaisuuksista – esimerkiksi luottamustehtävistä –, jotka aiheuttavat esteellisyyden toimikuntatyössä. Jäsen ei voi jäävätä itseään vain yhden hakemuksen kohdalla, vaan hän on esteellinen koko apuraha- tai avustuskokonaisuudessa, kuten esimerkiksi kohdeapurahoissa.

Esimerkkitilanteita, joissa jäsen on esteellinen:

  • jäsen istuu sellaisen yhdistyksen hallituksessa,  joka hakee Taikelta avustusta
  • jäsen työskentelee avustusta hakevassa yhteisössä
  • jäsen on mukana työryhmässä, joka hakee apurahaa
  • jäsen itse tai hänen lapsensa, vanhempansa tai (nykyinen tai entinen) puolisonsa hakee apurahaa (siltä toimikunnalta, jonka jäsen hän on).

Lue lisää taidetoimikuntien ehdokasasettelusta (Taiken www-sivuilla)

Tanssin tiedotuskeskukselle voi ehdottaa jäseniä toiminnanjohtaja Sanna Rekolalle .