Taiteen edistämiskeskuksen hakuajoissa ja tukimuodoissa muutoksia syksyllä

24.5.2016

Ensi syksystä lähtien monien apurahojen ja avustusten hakuajat muuttuvat, hakuilmoitukset uudistuvat ja sähköinen asiointi on apurahanhakijoiden lisäksi mahdollista myös yhteisöhakijoille. Ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä päättää vastedes Taike.

Valtakunnalliset tuet ovat haettavana pääosin syksyllä. Alueellisten tukien hakuajat siirtyvät syksystä helmikuuhun 2017. Tällöin valtion taidetoimikuntien syksyn hakujen päätökset on jo tehty, ja ne voidaan ottaa huomioon alueiden päätöksissä. Jatkossa kohdeapurahoja ja erityisavustuksia on mahdollista käyttää kahden vuoden ajan.

Taiken matka-apurahat muuttuvat syyskuusta lähtien taiteilijoiden liikkuvuusapurahoiksi, joita voidaan myöntää matkakulujen lisäksi myös työskentelykustannuksiin ulkomailla. Ne korvaavat myös aiemmat residenssiapurahat.

Ylimääräisistä taiteilijaeläkkeistä päättää opetus- ja kulttuuriministeriön sijasta vastedes Taiteen edistämiskeskus. Eläkettä haetaan Taiteen edistämiskeskukselta, ja hakuaika on edelleen syyskuu. Eläkettä haetaan edelleen paperilomakkeella.

Kirjailijoiden ja kääntäjien kirjastoapurahoja ja kuvataiteen näyttöapurahoja haetaan entiseen tapaan tammikuussa sähköisessä asioinnissa.

Uudistetut hakuilmoitukset päivitetään Taiken verkkosivuille viimeistään kuukautta ennen haun avautumista.

Lisätietoja syksyn hakuajoista saat