Taiteilija digitaalisissa konteksteissa -webinaari 20.10.

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
14.10.2020

Viides Prekariaattipäivä järjestetään tiistaina 20.10. klo 9.00-16.00 aikaisemmista tiedotuksesta poiketen kokonaan verkossa. Teemana on Taiteilija digitaalisissa konteksteissa ja järjestäjinä ovat Taiteen edistämiskeskus ja Itä-Suomen tanssin aluekeskus.

Koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa digitaalisuus on noussut laajalti esiin, ja sitä käsitelläänkin nyt esityksen ympäristönä ja työn toteuttamisen muotona.

Aamupäivän puheenvuorojen lisäksi varataan aikaa yleisökysymyksille ja yhteiselle keskustelulle. Iltapäivän työpajoihin osallistuvilla on mahdollisuus pohtia erilaisissa ympäristöissä toimimisen mahdollisuuksia yhdessä puhujien ja toistensa kanssa.
Prekariaattipäivä on maksuton ja avoin kaikille esittävien alojen taiteilijoille, opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille sekä tuottajille.

Tapahtumaan pääsee seuraamaan tästä linkistä: https://event.prospectumlive.com/taiteilija-digitaalisissa-konteksteissa/388/agenda/776

Pyydämme ennakkoilmoittautumiset iltapäivän työpajoihin osoitteeseen itak@itak.fi 18.10. mennessä. Tarvittavat etäyhteyslinkit työpajoihin lähetetään ilmoittautuneille.

Viides prekariaattipäivä 20.10.2020:
TAITEILIJA DIGITAALISISSA KONTEKSTEISSA
9.00–9.15 Läänintaiteilija Kati Andrianovin avajaissanat
9.15–10.00 Pia Houni: Taiteilijan työ vaikuttaa ihmisiin, mutta miten päästä sen äärelle? – johdanto päivän teemaan

Puheenvuorossani pohdin taiteilijan työn mahdollisuuksia tutuissa ja uusissa ympäristöissä. Millaisia uusia avauksia taiteen saavutettavuudelle voisi tehdä? Mitä tarkoittaa luova talous tai luovuuskoukku? Miten tukea taiteilijan työn ja talouden tasapainoa haastavassa yhteiskunnallisessa tilanteessa? Tässä muutama kysymys, joiden kautta avaan näkökulmia aiheeseen. Puheenvuoron loppuosassa läänintaiteilija Jaakko Kemppainen kertoo erityisesti COVID-19:n nostamista mahdollisuuksista toteuttaa taidetta peleissä tai digitaalista taidetta esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon sektorille.

10.00–10.45 Jyrki Pylväs: Sisältöloikka vai säätämistä?  – case-puheenvuoro

Työnkuvani, työtapani ja työympäristöni ovat muuttuneet viimeisen kymmenen vuoden aikana täysin toisenlaisiksi. Mitä se on tarkoittanut taiteellisen työn kannalta? Millaista on digitaalisten työkalujen ja ympäristöjen ”haltuunotto”, jos et ole mikään teknovelho? Millaista on taiteellinen ryhmätyö digitaalisessa ympäristössä ja miten se eroaa ”perinteisestä”? Ja miten se vaikuttaa esimerkiksi teosten muotoon? Millaisia asioita on mahdollista tehdä ja mitkä täytyy rajata pois? Näiden kysymysten katveessa on myös luontevaa filosofeerata etäläsnäolon ja digitaalisen esityksen kysymyksistä.

10.45–11.30 Katja Maria Slotte: Havaintoja ja käytännön neuvoja verkkovälitteisestä liiketoiminnasta taiteilijana  – case-puheenvuoro

Verkkovälitteinen työ ja liiketoiminta luovat taiteilijoille ja taideopettajille paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi harjoittaa asuinpaikasta riippumatonta työtä, luoda ns. “passiivisia tulonlähteitä” sekä työskennellä kansainvälisesti. Puheenvuorossani tulen jakamaan omakohtaisia havaintoja ja kokemuksia liiketoiminnastani verkossa laulun valmentajana sekä laulukurssien ja kansainvälisten oppimisympäristöjen luojana. Pyrin myös inspiroimaan ja auttamaan kuulijaa lähtemään tuumasta toimeen: miten verkkovälitteinen työ kannattaa aloittaa, voiko kaikkea opettaa verkossa, ja mistä niitä asiakkaita oikein löytää? 

11.30–13.00 Lounastauko (omakustanteinen)

13.00–15.45 Työpajat (ennakkoilmoittautuminen jompaankumpaan)

Jyrki Pylväs: MacGyver eli miten hyödyntää niukat resurssit? –työpaja

1980-luvun toimintasarjan sankari MacGyver selvisi kiperistä paikoista nokkeluudella sekä laajaa yleissivistystään käyttäen. Pätkä ilmastointiteippiä ja Sveitsin armeijan linkkuveitsi riittivät varusteiksi tilanteeseen kuin tilanteeseen.Taide- ja kulttuuritoimijoiden tilanne vertautuu monin tavoin MacGyverin elämään. MacGyverkin oli pätkätöissä ja haastaviin projekteihin täytyi lähteä vähällä valmistelulla ja heikoilla resursseilla.

Ajatusleikki: mitä jos toimintaamme pitäisi jatkaa vain sillä, mitä kannamme mukanamme repussa? Työpajassa suunnitellaan eräänlaisena utopiaharjoituksena osallistujien resursseista ja tarpeista lähtevä taiteellisen työn mahdollistava rakenne. Tarkoituksena on yhdessä purkaa asioita osiinsa ja miettiä, mitkä ovat ne todelliset tarpeet ja mitkä kaikki asiat voivat olla elintärkeitä resursseja, joita on mahdollista jakaa.

Pia Houni & Helena Eslon: Kuka sinä olet? –työpaja

”Työssäni huomaan, että taide- ja kulttuurialalla itsensä esille tuominen on vaikeata, mutta sen ei tarvitse olla sitä” (Helena Eslon). Tässä työpajassa pohditaan ja konkretisoidaan omia kokemuksia, tietoja ja taitoja eli osaamista työn edistämiseksi ja myymiseksi. Miten paketoin osaamiseni ja viestin siitä? Tiesitkö, että termeillä kilpailukyky ja kilpailuetu on iso ero? Ja sen eron ymmärtäminen on merkittävää sinun kannaltasi. Työpajassa treenataan oman tekemisen tunnistamista ja työminän hengen vaalimista. Parasta, mitä voi tapahtua, on työllistyä niihin asioihin, joita osaa ja joita haluaa tehdä.

15.45 – 16.00 Loppusana

Prekariaattipäivä-sarja lähti liikkeelle osana Pärjäämisen filosofia -projektikokonaisuutta, ja sen tavoitteena on ravita yksittäisen taiteilijan työelämätaitoja. Puhujiksi kutsutaan kokemusasiantuntijoita, jotka ovat itsekin olleet tai ovat yhä samalla polulla; he tietävät siis, mistä (kaikesta) pärjäämisessä on kyse ja ovat valmiita kertomaan omista ratkaisuistaan kollegiaalisessa hengessä. Päivien teemat perustuvat esittävien taiteiden tekijäkentältä kerättyyn palautteeseen ja toivomuksiin.