Taiteilijan venttiili -tapahtuma 8.-9.9.2017 Kuopiossa

ILMOITTAJA: ITÄ-SUOMEN TANSSIN ALUEKESKUS
16.8.2017

Venttiilitapaamiset ovat suunnattu alueella työskenteleville eri alojen ammattitaiteilijoille. Se tarjoaa taiteilijoille mahdollisuuden vertais- ja yksilökeskustelujen kautta käsitellä omaan ammattiin liittyviä haasteita ja hahmottaa työkaluja oman työn ja työssä jaksamisen tueksi.

Tilaisuus koostuu kolmesta osiosta. Perjantai aloitetaan kaikille yhteisellä osiolla, jossa luodaan katsaus taiteilijan työhön tutkimustiedon valossa. Tämän jälkeen jatketaan ohjatuilla vertaisryhmäkeskusteluilla sekä henkilökohtaisilla klinikoilla, jotka jatkuvat toisen päivän aikana. Kaikkien osallistujien ei edellytetä osallistuvan yksityisklinikoihin, mutta toki tilaisuus henkilökohtaiseen mentorointiin kannattaa hyödyntää. Klinikalle voi tulla joko yksin tai yhdessä työparin/työryhmän kanssa.

Päivän aiemmat osiot toimivat ajatuksia herättävinä, mutta erityisesti yksityisklinikoille osallistuvien kannattaa jo etukäteen pohtia, mitkä aiheet vaikuttavat omaan työskentelyyn ja hyvinvointiin. Aiheina voi olla esimerkiksi taiteellisen työn merkityksellisyyden kokeminen, työstä palautuminen, kollegiaalisen tuen ja palautteen tarve, työn ja vapaa-ajan jaottelu, epävarmuuden kestäminen, työn suunnittelu ja järjestäminen jne.

Tilaisuuden vetäjänä toimii Työterveyslaitoksen erikoistutkija, teatteritaiteen tohtori, vanhempi tutkija Pia Houni, joka on tutkinut taiteilijoita yli kahden kymmenen vuoden ajan.

Vuonna 2013 ilmestyi laajempi tutkimus Taiteilijan työ, joka käsitteli erityisesti taiteilijoiden hyvinvointia. Taiteilijan työ –projektin dokumenttielokuva löytyy osoitteesta http://www.taiteilijantyo.fi.

Toisena vetäjänä klinikoissa toimii yleisötyön läänintaiteilija, tanssitaiteen maisteri Hanna Korhonen.

Venttiilitapaamisia on toteutettu aiemmin Turussa, Seinäjoella ja Kokkolassa. Laatuhuolto-hankkeen yhtenä tehtävänä on levittää koettuja hyviä käytänteitä muilla alueilla ja vaikka hankkeen omarahoitus suuntaa kohderyhmäksi erityisesti yhteisöissä toimivat tanssitaiteilijat, kohderyhmää voi laajentaa myös muun taidealan edustajiin.

Tässä tilaisuudessa emme käsittele rahoituksen, tiedotuksen tai markkinoinnin asioita vaan keskitymme työhyvinvointiin liittyviin kysymyksiin. Tilaisuus ja klinikat ovat osallistujille maksuttomia. Työskentely saa jatkoa keväällä 2018 (myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana).

Taiteilijan venttiili 8.-9.9.2017, Sotku

Tilaisuudet järjestetään Sotku-teatterilla, Suokatu 42/2, Kuopio.

Osallistuminen yksityisklinikoihin edellyttää osallistumista aamun yhteiseen osioon sekä ryhmäkeskusteluihin.

Klinikoille ilmoittautuneisiin ollaan yhteydessä sähköpostitse ilmoittautumisen päätyttyä, jolloin sovitaan tarkemmat ajat. Yksittäisen taiteilijan kohdalla aika on 30 minuuttia ja työryhmän tai työparin kohdalla 45 minuuttia.

ILMOITTAUTUMINEN JA LISÄTIEDOT

http://itak.fi/articles/article/taiteilijan_venttiili_-tapahtuma_8-992017_sotku

Ilmoittautuminen tilaisuuteen & klinikoihin osoitteeseen itak@itak.fi 1.9.2017 klo 16.00 mennessä.

Varaa paikkasi pian, sillä klinikkapaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Lisätietoja Laatuhuolto-hankkeesta: eeva.eloranta@itak.fi