Tammikuussa 2019 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
10.1.2019

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Hakuaika 01.02.2019 asti
http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/hakuajat-13525027

Taiteen edistämiskeskus. Liikkuvuusapurahat. Haku 28.02.2019 asti
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11172

Suomen Kulttuurirahasto, maakuntarahastot. Hakuaika 10.01.–08.02.2019
http://skr.fi/

Alfred Kordelinin säätiö, suuret kulttuurihankkeet, kaupunki- ja kohderahastot. Hakuaika 31.01.2019 asti.
Kordellinin säätiö

Jatkuvat haut:

Jane ja Aatos Erkon säätiö. Jane ja Aatos Erkon säätiö

Pohjoismainen kulttuurirahasto: OPSTART
https://nordiskkulturfond.org/fi/opstart-info/

Suomen Benelux-instituutti: TelepART-matkatuki
http://www.applytelepart.com/

Aurora-tietokanta: http://www.aurora-tietokanta.fi/