Tammikuussa 2020 haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
9.1.2020

Oscar Öflunds Stiftelse. Hakuaika 15.1. – 15.2.2020
http://www.oskaroflund.fi

Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto. Kuluvan vuoden hankkeisiin. Hakuaika 01.02.2020 asti
http://www.kulturfonden.net/fi/apurahat/hakuajat-13525027

Taiteen edistämiskeskus. Liikkuvuusapurahat taiteilijoille ja työryhmille. Seuraava haku päättyy 02.03.2020.
http://www.taike.fi/fi/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/YVViGZFdtdpP/viewStipend/11172

Suomen Kulttuurirahasto, maakuntarahastot. Hakuaika 10.01.–10.02.2020
http://skr.fi/

Alfred Kordelinin säätiö, suuret kulttuurihankkeet, kaupunki- ja kohderahastot. Hakuaika 31.01.2019 asti.
https://kordelin.fi/apurahat/suuret-kulttuurihankkeet-2

Pohjoismainen kulttuuripiste
Liikkuvuustuki 3.1.-4.2.2020
Residessikeskusten  tuki 8.1.-7.2.2020
Pitkäaikainen verkostotuki 22.1.-21.2.2020
Lyhytaikainen verkostotuki 22.1.21.2.2020
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/

Jatkuvat haut:

Jane ja Aatos Erkon säätiö. https://jaes.fi/

Suomen Benelux-instituutti: TelepART-matkatuki
http://www.applytelepart.com/

Aurora-tietokanta: http://www.aurora-tietokanta.fi/