Tammikuussa haettavia apurahoja ja avustuksia

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
5.1.2022

Alfred Kordelinin säätiö: Kaupunki- ja kohderahastot. Alfred Kordelinin säätiöllä on yhdeksän kaupunkirahastoa ja seitsemän kohderahastoa. Haettavien apurahojen suuruus voi olla muutamasta sadasta muutamaan tuhanteen euroon. Apurahaa voi hakea työskentelyyn tai kuluihin.
(Hakuaika: 1. – 31.1.2022)
https://kordelin.fi/apurahat/kaupunki-ja-kohderahastot-2

Suomen Kulttuurirahasto: Maakuntarahastojen apurahat. Suomen Kulttuurirahaston yhteydessä toimii 17 maakuntarahastoa. Etusijalla ovat maakunnassa syntyneet hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva työ sekä maakunnallisesti erityisen merkittävät kulttuuri- ja kehittämishankkeet.
(Hakuaika 10.1. – 10.2.2022)
https://skr.fi/apurahat/tammikuun-haku-maakuntarahastot

Pohjoismainen kulttuuripiste: Liikkuvuustuki. Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan liikkuvuusohjelma vahvistaa kulttuuri- ja taidealan yhteistyötä Pohjoismaissa ja Baltiassa.
(Hakuaika 3. – 31.01.2022)
https://www.nordiskkulturkontakt.org/fi/tukiohjelmat/tietoa-tukiohjelmista/liikkuvuustuki/

Helsingin kaupunki: Avustus iäkkäiden ihmisten kulttuuritoimintaan. Avustukset kohdennetaan helsinkiläisten iäkkäiden ihmisten hyvinvointia ja toimintakykyä tukevaan kulttuuritoimintaan.
(Hakuaika 10.1. – 11.2.2022)
https://www.hel.fi/kulttuurin-ja-vapaa-ajan-toimiala/fi/avustukset/kulttuurin-avustukset/avustus-iakkaiden-kulttuuritoiminnan-edistamiseksi

Jatkuvat haut:

Opetus- ja kulttuuriministeriö: Erityisavustukset yleisiin taidetta ja kulttuuria edistäviin hankkeisiin. Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt.
https://okm.fi/-/taiteen-ja-kulttuurin-yleiset-projektit

Svenska Kulturfonden: Stipendier som har fri ansökningstid.
https://www.kulturfonden.fi/stipendierobidrag/

 


Tieteen ja taiteen rahoitustietokanta Aurora ›