Tanja Männistö: Taidetekijyyden elementit – tutkiva työpaja Kiasmassa

ILMOITTAJA: KIASMA-TEATTERI
20.2.2018

Ke 7.3.2018 klo 13-18
Kiasma-teatteri

Vapaa pääsy, ennakkoilmoitautuminen ma 5.3. mennessä: sanni.pajula@kiasma.fi

Kieli: suomi

Miten levätä ja voida hyvin omassa työskentelyssään? Miten säilyttää taiteen tuntu? Miten elementit tila – hiljaisuus – kosketus ja yllätys resonoivat sinussa taiteentekijänä?

Työpaja kutsuu taiteilijoita, niin opiskelijoita, kuin ammattilaisiakin oman taidetekijyyden äärelle. Työpajassa on tilaa tarkastella elementtejä yksin tai ryhmässä jakaen. Työpaja etenee taidepedagogisin menetelmin. Elementtien tarkastelu avartaa ajattelua ja mahdollistaa tilaa hämmästelyyn ja lepoon.

Tarkoituksena on tarkastella elementtien toimivuutta ja sitä, miten ne resonoivat kunkin työskentelyssä. Lähtökohtana on mahdollistaa jokaisen omaa työskentelyä suhteessa ryhmään ja asetettuun elementtiin. Työpajoissa on mahdollista tarkastella omaa vaihetta, mistä on tulossa, minne menossa. Missä olen nyt? Mikä on suhteeni näihin elementteihin?

Työpajassa reflektio on keskeistä, kuitenkin niin, että levollisuus ja tila omaan tarkasteluun säilyy.

Tervetuloa hämmästelemään yksin tai yhdessä taidetekijyyden elementtejä, löytämään yhdessä lepo, tila ja väljyys.

Työpaja on osa Tanja Männistön Teatterikorkeakoulun teatteriopettajan maisteriopinnoista.


Olen Tanja Männistö ja opiskelen teatteriopettajan maisteriohjelmassa Teatterikorkeakoulussa. Olen myös tio- ja yhteisöpedagogi. Teatteriopettajan opinnoissani keskeisiä teemoja ovat olleet performanssi, tila, kehollisuus ja dialogisuus.

Lopputyönäni tutkin taidetekijyyden elementtejä. Minua kiinnostavat elementit; tila, hiljaisuus, kosketus ja yllätys. Mitä ne mahdollistavat omassa praktiikassani? Miten virittäytyminen kietoutuu elementteihin? Miten ylläpitää taiteen tuntu? Miten kulkea eri vaiheiden läpi?

Koulutuksessani olen kokenut taiteellisen työskentelyn väljyyttä, kasvua ja tilaa. Syntyi halu tutkia taidetekijyyden elementtejä säilyttääkseni taiteen tunnun myös tulevaisuudessa.