Tanssi- ja musiikki-improvisaatiojamit Virgiinialla Helsingissä – tila kollegojen tapaamiseen!

ILMOITTAJA: MATILDA AALTONEN / VIRGIINIA
22.3.2023

Tervetuloa Virgiinian tanssi- ja musiikki-improvisaatioiltamiin. Iltamat ovat kevyesti fasilitoituja improvisaatiojameja, joiden tarkoitus on olla tila kollegojen tapaamiseen sekä yhdessä tanssimiseen ja soittamiseen. Jameissa harjoitamme improvisaatioita esiintymisen ja taiteen praktiikkana, iloiten liikkeessä kohtaamisesta ja hetkessä syntyvästä kompositiosta.

Jokaisen kokoontumisen ohjaa ennalta nimetty fasilitoija, joka tuo jameihin teeman, kysymyksen tai ehdotuksen päivän fokuksesta sekä pitää huolta kokoontumisen käytännöistä ja aikataulullisesta rakenteesta. Mukana improvisoimassa on myös yhdestä kolmeen muusikkoa, jonka järjestäjät ovat kutsuneet paikalle.

Improvisaatioiltamat ovat avoimia kaikille tanssi-improvisaatiosta kiinnostuneille tanssin ammattilaisille tai -opiskelijoille. Jamit eivät ole opetustilanteita, joten osallistujilla tulee olla perusymmärrys yhdessä improvisoimisesta.

Jamit tapahtuvat Virgiinialla (Karjalankatu 2) kerran kuussa.

Osallistujilta kerätään 5 euron osallistumismaksu, jolla katetaan illan salivuokra. Voit osallistua yhteen tai useampaan iltamaan.

Ilmoittautumiset viimeistään jameja edeltävänä päivänä lähettämällä viesti osoitteeseen noora.matilda.aa@gmail.com.
HUOM. Ilmoittautuminen on todella toivottavaa, osallistujamäärä on maksimissaan 10 henkilöä.

Kieli on suomi ja englanti, riippuen osallistujien toiveesta.

Kevään 2023 kokoontumiskerrat ovat:

31.3.                fasilitoija Matilda Aaltonen

28.4.                fasilitoija Matilda Aaltonen

26.5.                fasilitoija (päätetään myöhemmin)

Illan aikataulu:

17:30 ovet auki Virgiinialla, omaa lämmittelyä ja soitinsetin rakennusta

18–20 yhdessä improvisointia

//

IN ENGLISH

Dance and music improvisation practice sessions at Virgiinia

Welcome to Virgiinia’s dance and music improvisation practice sessions. Sessions are lightly facilitated improvisational jams, the purpose of which is to be a space to meet colleagues and to dance and play together. We will practice improvisations as a performance, and enjoy the flow of creativity, bodily encounters, intuition and instant composition.

Each session is led by a facilitator who brings ideas, questions, focuses to the practice and takes care of the session structure. The organizers of the sessions also invite 1-3 musicians who are interested in dance improvisation.

The improvisation practice sessions are open to all dance professionals or students interested in dance improvisation. Jams are not teaching situations, so participants must have a basic understanding of how to improvise together.

Jams take place at Virgiinia (Karjalankatu 2) once a month. A participation fee of 5 euros is collected from the participants, which covers the studio rent for the evening. You can participate in multiple evenings, or enroll for just one session.

Registration should be done no later than the day before the jam by sending an email to noora.matilda.aa@gmail.com.
NOTE: Registration is necessary, and the maximum number of participants is 10 people.

The language is Finnish and English, depending on the wishes of the participants.

The spring 2023 sessions are:

31.3.                facilitator Matilda Aaltonen

28.4.                facilitator Matilda Aaltonen

26.5.                (the facilitator will be decided later)

The evening schedule:

17:30 doors open in Virginia, own warm-up and instrument set building

18–20 improvisation jams