Tanssin ammattiopiskelija: virtuaaliseen yhteisötanssiteokseen etsitään työryhmää, hae mukaan 31.8. mennessä!

ILMOITTAJA: INKA WALLIS
25.8.2021

Anonymous (no)bodies -tanssiteokseen etsitään tekijöitä teosprosessiin, joka kumpuaa toiveesta tutkia lempeää läsnäoloa, kinesteettistä empatiaa ja kehollisuutta virtuaalisesti.

Työryhmään kutsutaan tanssin ammattiopiskelijoita paikkakunnasta tai oppilaitoksesta riippumatta. Teos toteutuu syys-lokakuussa 2021 kuuden viikon ajan virtuaalisesti, joten osallistuminen ei edellytä fyysistä läsnäoloa oman paikkakunnan ulkopuolella. Teosprosessiin voidaan ottaa mukaan enintään kuusi opiskelijaa. Opiskelijoita kannustetaan keskustelemaan oman oppilaitoksensa vastaavan lehtorin kanssa mahdollisuudesta opinnollistaa teosprojekti osaksi tutkintoa.

Anonymous (no)bodies -työryhmä tulee tutkimaan virtuaalisia ympäristöjä läsnäolon, sosiaalisen kanssakäymisen, empatian, osallisuuden, liikkeen ja tanssin tiloina uuden normaalin aikakaudella. Intentiona on yhdessä kysyä, kuunnella, oppia ja kokea osana dialogista taiteellista prosessia. Työskentelyn päätteeksi toteutetaan ulostulo mahdollisuuksien mukaan hybriditapahtuman muodossa Helsingissä. Harjoitukset sekä ulostulo toteutuvat virtuaalisesti hyödyntäen teknologiaa, joka mahdollistaa kuulluksi ja nähdyksi tulemisen koko prosessin ajan.

Työryhmästä

Työryhmän koollekutsujia ovat tanssitaiteilijat Inka Wallis, Iiris Hilden ja muusikko Arttu Sauvola, sekä työharjoittelijan ominaisuudessa Kielo Kivinen Tampereen konservatoriosta. Tekijöitä yhdistää uteliaisuus kollektiivisuuden tutkimisen äärellä. Tavoitteena on saavuttaa sitoutunut työryhmä, jonka kanssa kehon anonymiteetin teemaa virtuaalisessa maastossa voidaan taiteellisessa prosessissa tutkia keskustellen, kirjoittaen, liikkuen, sekä todistaen video- ja ääniyhteyden mahdollistamina. Opiskelijoille osallisuus teoksessa on maksutonta, vapaaehtoista ja vastikkeetonta. Työryhmänä haluamme myös mahdollistaa kollegiaalisen jakamisen ja verkostoitumisen eri oppilaitoksista tulevien tanssinopiskelijoiden sekä jo valmistuneiden ammattilaisten välillä.

Miten kehon materiaalisuus ja virtuaaliympäristön immateriaalisuus voivat duetoida keskenään? Kuinka voimme kohdata toisiamme empaattisesti tässä todellisuudessa? Miten tutkia kehollisesti tätä maisemaa, jota vasten vahvimmin tässä ajassa elämme?

Milloin?

Teosprosessi sijoittuu aikavälille 20.9 -31.10. Työaika teosprosessin aikana on viikoittain noin 6 tuntia, minkä lisäksi itsenäinen työskentely on mahdollista. Yhteisiä tapaamisia työryhmän kesken toteutetaan kolmesti viikossa. Työskentely sijoittuu iltapäiviin. Tarkat päivämäärät ja kellonajat varmistuvat syyskuun alussa. Ulostulo toteutuu lokakuun lopussa hybriditapahtumassa samanaikaisesti verkossa ja Helsingissä vielä määrittelemättömässä tilassa.

Taiteellista työskentelyä tukevat Taiteen edistämiskeskus ja Helsingin kaupunki.

Ilmoittautumiset ja kysymykset elokuun loppuun mennessä: inka.wallis@gmail.com