Tanssin ja esitystaiteen väitöskirjatutkimusta kehittävä projekti on julkaissut ensimmäisen tutkimusraportin

ILMOITTAJA: ADIE-PROJEKTI
5.2.2018

Tanssin ja esitystaiteen väitöskirjatutkimusta kehittävä projekti Artistic Doctorates in Europe: Third Cycle Provision in Dance and Performance (ADiE) on julkaissut ensimmäisen tutkimusraportin.

Raportti pohjautuu kolmeen erilliseen kyselyyn, joilla kartoitettiin taiteellista väitöstutkimusta tekevien taiteilijoiden, heidän ohjaajiensa sekä laajemmin koko kulttuurikentän ajatuksia taiteellisesta tutkimuksesta (Practice as Research). Tutkimuksen keskeisimpiä havaintoja on, että taiteellisen väitöstutkimuksen resurssit vaihtelevat suuresti korkeakoulusta toiseen. Taiteellinen tutkimus ei asetu kitkatta osaksi perinteistä akateemista tutkimusmaailmaa, vaan tiedon ja kompetenssin lisäämistä kaivataan kaikilla tasoilla.

Raportti on ladattavissa hankkeen verkkosivuilla: https://www.artisticdoctorates.com/2017/12/28/experiences-and-perceptions-of-the-artistic-doctorate-survey-report/

Suomesta hankkeen asiantuntijoina toimivat Zodiak ja Kiasma-teatteri, joiden tehtävänä on etsiä tarttumapintoja akateemisen maailman ja taiteen ammattilaisten välille. Kolmantena suomalaispartnerina projektissa toimii Taideyliopiston Esittävän taiteen tutkimuskeskuksen (Tutke).

Syksyllä 2016 käynnistynyt ADiE analysoi taiteellisen väitöskirjatutkimuksen ohjauksen haasteita, kartoittaa erilaisia tutkimusmenetelmiä ja pohtii, miten tutkimustietoa voidaan hyödyntää uudenlaisissa taiteellisissa avauksissa. Projekti tarjoaa seuraavaksi väitöskirjaa tekeville tutkijoille tiiviskursseja, jotka järjestetään Tukholmassa maaliskuussa 2018 ja Chichesterissä kesäkuussa 2018. Lisätietoa löytyy osoitteesta www.artisticdoctorates.com.

Projektia koordinoi Middlesexin Yliopisto (Lontoo), ja muut yhteistyökumppanit ovat Chichesterin yliopisto, Tukholman taideyliopisto sekä tanssi- ja esitystaiteen keskukset WELD (Tukholma) ja Dance4 (Nottingham). Kolmivuotiselle Erasmus+-projektille on myönnetty 366 000 euron rahoitus.