Tanssin talon uusien aloitteiden työpajat / New Initiative Workshops

ILMOITTAJA: TANSSIN TALO
21.2.2018

Tervetuloa mukaan Tanssin talon uusien aloitteiden työpajoihin!
Helsingin Kaapelitehtaalle syntyvästä Tanssin talosta tulee kansainvälisesti ainutlaatuinen tilakokonaisuus, jossa ovat laajasti mukana tanssikulttuurin eri muodot. Tanssin talo tarjoaa yleisölle avoimen, helposti lähestyttävän kohtauspaikan ja samalla edellytykset myös muiden esittävien taidealojen korkeatasoiselle esitystoiminnalle.

Mitä sinun tanssiyhteisösi toivoo Tanssin talolta ja miten se toteutetaan?

Tanssin talo ry kutsuu sinut mukaan pohtimaan talon potentiaalia ja mahdollisuuksia luoda yhteisöllisiä tanssitapahtumia, uudenlaisia yhteistyön muotoja ja tapahtumakokonaisuuksia.
Ilmoittaudu mukaan työpajoihin, jos olet:

1. motivoitunut
2. valmis sitoutumaan
3. halukas ideoimaan talon toimintaa

Voit tuoda keskusteluun jo valmiin, toimivan tapahtumakonseptin tai tulla mukaan luomaan uutta. Osallistuminen vaatii konkreettisia toimia, suunnittelua ja aktiivista osallistumista.

Työpajakokonaisuus muodostuu kolmesta erillisestä tapaamisesta Helsingin Kaapelitehtaalla (Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki) D-rapussa Watti kokoustilassa. Tapaamisajat: 14.3., 27.3. ja 10.4.2018 klo: 11.30-15.00.
Ilmoittaudu mukaan viimeistään 4.3.2018: info@tanssintalo.fi Kutsua saa jakaa!

Lue lisää


Welcome to the Dance House’s New Initiative Workshops

Dance House Helsinki is an internationally unique concept which combines old and new architecture at the Helsinki Cable Factory. The content concept of the house is based on versatility and presence of all dance forms. Dance House Helsinki offers an open and accessible meeting point to audiences and it is open also to high standard performances of art forms other than dance.

What does your dance community hope for and how to get it done at the Dance House?
Dance House Helsinkin invites you to discuss and share ideas of the house’s potential and possibilities to create community dance happenings, new forms of collaboration and events.

Join in the workshops if you are
1. motivated
2. ready to commit
3. willing to generate content ideas for the Dance House

You’re welcome to bring into discussion a ready and working concept or join in to create something new. Participation requires concrete actions, planning and active attendance.
All three workshops will take place at the Helsinki Cable Factory, staircase: D, room: Watti (Tallberginkatu 1, 00180 Helsinki).
Workshop schedule: 14.3., 27.3. ja 10.4.2018 at 11.30-15.00.

Registration by 4th of March at info@tanssintalo.fi.
Please, share the invitatation with others intrested!

For more information