Tanssin tiedotuskeskus etsii tapahtumatuotannon ja viestinnän harjoittelijoita vuosille 2021-2022

ILMOITTAJA: TANSSIN TIEDOTUSKESKUS
27.11.2020

Tanssin tiedotuskeskus etsii vuosille 2021-2022 tapahtumatuotannosta, viestinnästä ja kansainvälisestä työstä esittävän taiteen kentällä kiinnostuneita harjoittelijoita osaksi tiedotuskeskuksen tiimiä. Harjoittelu on palkallinen.

Tuleva vuosi tiedotuskeskuksella tulee olemaan kiireinen organisaation vastatessa 2.-5.9. Helsingissä järjestettävän Performing HEL showcasen ja helmikuussa 2022 Helsingissä järjestettävän Ice Hot Nordic Dance Platformin tuotannosta. Lisäksi tiedotuskeskuksen perustoiminta ja siihen liittyvät viestinnälliset tehtävät tarjoavat kiinnostavia mahdollisuuksia eri alojen harjoittelijoille.

Etsimämme henkilöt ovat englanninkielentaitoisia yliopisto- tai ammattikorkeakouluopiskelijoita, joilla on jo jonkin verran kokemusta kulttuurituotannon ja/tai viestinnän tehtävistä. Kiinnostus esittävää taidetta, tapahtumatuotantoa ja kansainvälistä työskentelyä kohtaan katsotaan eduksi.

Haemme harjoittelijoita seuraaviin tehtäviin:

Tuotantoharjoittelija (Performing HEL showcase)

Harjoittelun ajankohta: Maalis-/huhtikuu-syyskuu 2021

Tuotantoharjoittelija (Ice Hot Nordic Dance Platform)

Harjoittelun ajankohta: Kevät 2021 – helmikuu 2022

Viestintäharjoittelija (tiedotuskeskuksen viestintä ja/tai tapahtumat)

Harjoittelun ajankohta: joustavasti vuoden 2021 alusta vuoden 2022 helmi-maaliskuuhun

Tuotantoharjoittelijana toimit tapahtuman vastaavan tuottajan työparina, osana kohti ko tapahtumaa kasvavaa tiimiä. Tehtäviisi kuuluu mm. tapahtuman kansainvälisten vieraiden matka- ja majoitusjärjestelyt sekä muut tuotannolliset tehtävät ennen tapahtumaa ja sen aikana. Harjoittelun ajankohdasta ja kestosta riippuen kokonaisuus voi sisältää molempiin tai vain toiseen tapahtumaan liittyviä tuotannon ja viestinnän tehtäviä. Viestintäharjoittelijan työnkuvaa tarkennetaan harjoittelijan toiveiden ja kiinnostuksen kohteiden pohjalta. Harjoittelu voi painottua tapahtumaviestintään ja/tai tiedotuskeskuksen perusviestintään (artikkeli- ja uutistuotanto, sosiaalinen media, verkkosivut).

Tanssin tiedotuskeskuksella harjoittelijaa ei jätetä yksin vaan pääset nopeasti osaksi monialaista tiimiä. Työharjoittelu pienessä organisaatiossa vaatii itseohjautuvaa otetta, järjestelmällisyyttä ja vahvoja tiimityöskentelytaitoja. Uskomme, että utelias asenne työtä kohtaan, halu oppia uutta ja uskallus kysyä sekä esittää omia näkemyksiä kantaa pitkälle! Harjoittelujakso Tanssin tiedotuskeskuksessa tarjoaa oivan tilaisuuden laajentaa ammatillisia verkostoja kotimaisella ja kansainvälisellä esittävän taiteen kentällä.

Harjoittelujakson aloitusajankohdasta, työajan jakautumisesta ja tehtävistä sovitaan sopivien henkilöiden löydyttyä. Harjoittelujakson keston toivomme olevan vähintään 2 kk, mielellään pidempikin. Työaika 37,5 h /vko tai sopimuksen mukaan. Palkka 1236 € /kk (perustuu Takun suositukseen). Tanssin tiedotuskeskus sijaitsee Kaapelitehtaalla.

Hakemukset pyydetään lähettämään 20.12.2020 mennessä osoitteeseen hakemukset@danceinfo.fi. Kerro hakemuksessa, mitä toivot harjoittelulta Tanssin tiedotuskeskuksessa sekä kuukaudet, joille toivot harjoittelun sijoittuvan. Liitä hakemukseen CV. Otsikoi viestisi: “Harjoittelijahaku: [tehtävä jota haet]”

Lisätiedot: Vastaava tuottaja Anni Leino, anni.leino@danceinfo.fi, 040 1823 722