Tanssipedagogiikan perusteet (25 op) Tampereella

ILMOITTAJA: TAMPEREEN KESÄYLIOPISTO
3.1.2017

Tanssipedagogiikan perusteet -opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa osallistujille perustiedot kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Opintojen sisältö rakentuu osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännöllisiä taitoja. Tavoitteena on avata heidän omaa kehollista potentiaaliaan, syventää heidän kehollista tietoaan ja taitoaan sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta niin ympäröivässä maailmassa yleensä kuin taiteen kontekstissa.Tavoitteena on rakentaa avara käsitys tanssista osana kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen ja ryhmien arkea.

Kohderyhmä:
Opintokokonaisuus soveltuu tanssijoille, opettajille, varhaiskasvattajille, nuoriso- ja sosiaalityöntekijöille, harrastajaryhmien vetäjille ja muille kehollisuudesta, tanssitaiteesta ja tanssinopetuksesta kiinnostuneille.

Opettajat:
Opettajina toimivat alan huippuosaajat ja -opettajat: : Tanssitait.tri Heli Kauppila (vastaava vetäjä), tanssipedagogiikan prof. Eeva Anttila , FT, tanssitaiteilija Raisa Foster, tanssitaiteilijat Maria Nurmela ja Anu Silvennoinen.

Rakenne ja sisältö:

Opintokokonaisuus koostuu neljästä viiden opintopisteen laajuisesta sisältöalueesta (á kaksi lähiopetusviikonloppua,yht. 20 op.) sekä omasta projektista (5 op). Omat projektit esitellään opintokokonaisuuden päättävässä seminaarissa (yksi lähiopetusviikonloppu). Koulutukseen sisältyy omatoimista työskentelyä ja välitehtäviä lähiopetusjaksojenohessa.

Tanssipedagogiikan perusteiden opintojaksot ja lähiopetusviikonloput:
• Kehon potentiaali 5 op, 28.-29.1. ja 11.-12.3.2017
• Oma liike 5 op, 1.-2.4 . ja 6.-7.5.2017
• Tanssin monet muodot 5 op, 26.-27.8. ja 23.-24.9.
• Tanssin oppiminen ja opettaminen 5 op, 28.-29.10. ja 18.-19.11.2017
• Oma projekti: lopputyö 5 op, 9.-10.12.2017
Lähiopetukset järjestetään la ja su klo 10-17.

Koulutukseen ilmoittautuminen viiimeistään 14.1.2017

Opintokokonaisuuden hinta on 900 €. Koulutus järjestetetään Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun vaatimusten mukaan.

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: www.tampereenkesayliopisto.fi